Varde Kommune har truffet afgørelse efter vandløbsloven og planloven omkring etablering af et minivådområde på et drænsystem ved Ringkøbingvej 198, Varde.

Afgørelse kan påklages jf. klagevejledning indenfor 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside.  Klagefrist: 21. juli 2022.

Eventuelle kommentarer til projektet kan fremsendes til japb@varde.dk

Tilladelse