Tilladelse til etablering af 2 stk. prøveboringer

Offentliggjort: 17. november 2021 – 13:40
Klagefrist: 15. december 2021 – 23:59

Tilladelse til etablering af 2 stk. prøveboringer i Vittarp samt indvinding af 42.400 m3 vand til ren- og prøvepumpning – DIN Forsyning A/S

Matr.nr. 4a Viittarp By, Outrup og 6d Orten, Varde Jorder

 

Tilladelse