Tilladelse til etablering af ekstra hovedledning på Houstrup Rørledning C

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af ekstra rørledning til grundvandssænkning i Houstrup.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 19. april 2022.

Tilladelse til etablering af ekstra hovedledning på Houstrup Rørledning 

Bilag – Udvidelse af grundvandssænkningen 

 Ansøgning om godkendelse af vandløbsprojekt

Oversigtskort ekstra rørledning

Klagevejledning