Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter brøndborerbekendtgørelsen til etablering af 23 boringer ved Grærup Strand sommerhusområdet.

Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Klagefrist: 29.04.2022

Se Tilladelse