Offentliggjort: 26. juli 2022

Klagefrist: 23. august 2022

Vandløbslovens § 47 – Varde Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af offentlige vandløb, samt private grøfter m.m. som er omfattet af vandløbsloven, med et 60 kV kabelanlæg.

Læs hele afgørelsen
Klagevejledning
Ansøgning med bilag