Tilladelse til omlægning af grøft på Vestervænget 17

Offentliggørelse: 16-02-2022
Klagefrist: 16-03-2022

Varde Kommune har givet tilladelse til omlægning af grøft på Vestervænget 17, matrikel 23 ya Ho by, Ho.

Der kan klages over afgørelsen frem til  og med d. 16. marts 2022.

Tilladelse

Ansøgning

Oversigtskort

Klagevejledning