Tilladelse til overboring af indvindingsboring DGU

Tilladelse til overboring af DGU nr. 112.159 samt foreløbig tilladelse til indvinding af 25.000 m3/år fra boringen – Outrup Vandværk.

Offentliggjort 08.11.2022

Klagefristen udløber 06.12.2022

Tilladelse (åbner i nyt vindue)

Bilag 2 – Detaljekort åbner i nyt vindue)

Bilag 3 – Oversigtskort (åbner i nyt vindue)

Bilag 4 – Klagevejledning (åbner i nyt vindue)

Bilag 5 – Generelle vilkår (åbner i nyt vindue)

Bilag 6 – VVM-screening (åbner i nyt vindue)