Vandløb – regulering – Troldholm bæk – dræning – vejstrækninger

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af dræn i Jegum Ferieland i Varde.

Der kan klages over tilladelsen inden eller senest d. 8. november 2022.

Offentliggjort 11. oktober 2022

Tilladelse til dræning i Jegum Ferieland

Oversigtskort 

Ansøgning om vandløbsregulering – Drænplan

 Ansøgning om vandløbsregulering

Klagevejledning