Vandløb – regulering – Vestkær Bæk – 4b og 1r Vestkær, Ølgod – nye dræn

Varde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages VVM vurdering i forbindelse med etablering af rørlagte vandløb i Ølgod.

Offentliggjort 14. november 2022.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 12. december 2022.

Afgørelse (åbner i nyt vindue)

Ansøgning (åbner i nyt vindue)

VVM screenining (åbner i nyt vindue)