Bliv SOSU-elev hos Varde Kommune

Hos Varde Kommune er vi med til at uddanne fremtidens SOSO-hjælpere og SOSU-assistenter. Skal du være en af vores næste elever?

Som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper er du hver dag med til at gøre en forskel og være noget for andre. I arbejdet kommer du tæt på mange forskellige mennesker og bruger din faglighed til at yde omsorg og pleje for kommunens borgere, så de trives og har det godt.

I Varde Kommune er vi stolte af, at vores arbejde er med til at skabe et værdigt og meningsfyldt liv for vores borgere. Det kan du også være med til, hvis du bliver elev hos os.

Vi gør meget ud af, at du gennem din elevtid får et højt fagligt niveau og bliver så dygtig som muligt. Under dit uddannelsesforløb tilknyttes du en fuldtidsvejleder, der giver dig sparring og vejledning gennem hele uddannelsen. Og der er gode muligheder for at blive en fast del af holdet, når du er færdig med din uddannelse.

Vi håber, du har lyst til at søge en elevplads hos os. Vi slår elevpladser op her.

Du kan finde de aktuelle stillingsopslag her:

Du kan få gode råd til din ansøgning her.

Du kan læse mere om at være social- og sundhedsassistentelev og social- og sundhedshjælperelev herunder.

Information om at være SOSU-elev

Social- og sundhedsassistentelev

Pil ned ikon

Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du i professionel sygepleje og omsorg. Du lærer symptomer og behandling af sygdomme at kende og er med til at reagere, når du oplever ændringer i borgerens tilstand. Du er med til at tilrettelægge omsorgs-, sygepleje-, rehabiliterings- og aktiverende opgaver. Opgaverne løser du både på egen hånd og i samarbejde med andre fagpersoner som f.eks. sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Hvor kan jeg arbejde, når jeg er færdig?

Når du er færdig med uddannelsen som social- og sundhedsassistent, kan du blandt andet få arbejde på et plejecenter, i hjemmeplejen, i social- og behandlingspsykiatrien, i specialområdet og på sygehuse.

Krav for at blive elev

For at blive social- og sundhedsassistentelev ved Varde Kommune skal du have en social- og sundhedshjælperuddannelse eller have bestået Grundforløb 2. Grundforløbet kan du tage ved en Social- og Sundhedsskole. Tilmelding skal ske via optagelse.dk.

Uddannelsens varighed og opbygning

Hovedforløbet som social- og sundhedsassistent varer 2 år og 10 måneder. Forløbet veksler mellem skole- og praktikforløb.

Som social- og sundhedsassistentelev hos Varde Kommune foregår praktikperioden på et af kommunens plejecentre, i hjemmeplejen, i specialområdet, på Regionens sygehuse eller i lokal- eller regionalpsykiatrien.

Løn

Under uddannelsen får du løn, der følger overenskomsten for SOSU-elever. Imødekommer du bestemte kriterier, er der mulighed for at få voksenelevløn eller voksenlærlingeløn under dit uddannelsesforløb. Læs mere om voksenelev-ordningen her, og hent ansøgningsskemaet her.

Arbejdstøj

Praktikstedet sørger for, at du får en arbejdsuniform. Hvis du bruger dit eget tøj, får du beklædningsgodtgørelse.

Mulighed for videreuddannelse

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent giver dig mulighed for at videreuddanne dig indenfor flere forskellige uddannelser som eksempelvis bioanalytiker, farmakonom, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut med flere. Vær dog opmærksom på, at visse fag-niveauer kan være nødvendige for at kunne blive optaget.

Du kan også tage efteruddannelse og specialisere dig gennem kurser inden for social- og sundhedsområdet.

Social- og sundhedshjælperelev

Pil ned ikon

Som social- og sundhedshjælperelev får du en uddannelse i at yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. Du hjælper mennesker, der har brug for støtte til at klare forskellige hverdagsopgaver, så hverdagen hænger sammen, og så borgerne oplever en øget livskvalitet. Hver dag byder på nye udfordringer som løses i tæt samspil med kollegaer, andre fagpersoner, pårørende med flere.

Hvor kan jeg arbejde, når jeg er færdig?

Når du er færdig med uddannelsen som social- og sundhedshjælper, vil du typisk få arbejde på et plejecenter, i hjemmeplejen eller på dagcentre.

Krav for at blive elev

For at blive social- og sundhedshjælperelev ved Varde Kommune skal du have bestået Grundforløb 2. Grundforløbet kan du tage ved en Social- og Sundhedsskole. Tilmelding skal ske via optagelse.dk.

Uddannelsens varighed og opbygning

Hovedforløbet som social- og sundhedshjælper varer maksimalt 1 år og 2 måneder. Forløbet veksler mellem skole- og praktik.

Som social- og sundhedshjælperelev hos Varde Kommune foregår praktikperioden på et af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen.

Løn

Under uddannelsen får du løn, der følger overenskomsten for SOSU-elever. Imødekommer du bestemte kriterier, er der mulighed for at få voksenelevløn eller voksenlærlingeløn under dit uddannelsesforløb. Læs mere om voksenelev-ordningen her, og hent ansøgningsskemaet her.

Arbejdstøj

Praktikstedet sørger for din arbejdsuniform.

Mulighed for videreuddannelse

En afsluttet social- og sundhedshjælperuddannelse giver adgang til at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Du kan også tage efteruddannelse og specialisere dig gennem kurser inden for social- og sundhedsområdet.