Uddannelse hos os

Varde Kommune er et attraktivt uddannelsessted. Vores dygtige og engagerede uddannelsesansvarlige, sikrer dig et nøje planlagt uddannelsesforløb med et højt fagligt niveau.

Du vil blive udfordret og få mangeartede opgaver som elev/studerende i Varde Kommune.

Her kan du læse om nogle af vores uddannelser.

Uddannelse hos os

SOSU-elev

Pil ned ikon

Du kan læse mere om at være SOSU-elev hos Varde Kommune her.

HK - elev

Pil ned ikon

HK-elev med speciale i offentlig administration

Administrativ elev i Varde Kommune er toårigt uddannelsesforløb. Du får muligheden for, at specialisere dig inden for to områder i Varde Kommune for eksempel i Borgerservice og Økonomi.
Under uddannelsesforløbet deltager du også på skoleophold, hvor du følger  ”offentlig administration” på Rybners, handelsskolen, i Esbjerg.

Varde Kommune stiller høje krav til elevernes skoleophold og praktikplads. Så du får en naturlig vilje og lyst til at lære og til at udvikle dig. Ansvarlighed er en vigtig værdi i Varde Kommune, og vi forventer, at du vil tage ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet overfor. Vi forventer selvfølgelig også, at du er velorienteret og har interesse for kommunale forhold.

For at komme i betragtning skal du have afslutte eller have afsluttet:

 • HG eller HGS fra før reformen 1. august 2015 med adgang til Kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration.
 • Det nye EUX-forløb til Kontoruddannelsen
 • Har du en gymnasial baggrund (HF, STX, HTX) og har du ikke en HGS fra tidligere, så skal  du have et supplerende 10-ugers forløb på handelsskolen
 • Har du en HHX, så skal du have et supplerende 5-ugers forløb på handelsskolen

Vores elevperioder starter den 1. september og varer to år. Elevstillingerne slås op på hjemmesiden i januar måned.

Vi tilbyder dig

 • En allround kontoruddannelse, hvor du arbejder med administrative opgaver på det kommunale område.
 • Gode kollegaer, socialt samvær også med andre elever i administrationen.
 • Et godt fundament at bygge videre på – enten i kommunens administration eller ude i det private erhvervsliv.

Har du brug for at vide mere kan du kontakte Conny Karlskov for nærmere information.

Elev som IT-supporter

Pil ned ikon

Er IT, service og support noget for dig?

Så er uddannelsen som IT-supporterelev ved Varde Kommune måske noget for dig?

For at begynde uddannelsen skal du have bestået grundforløbet (TEC, EUC eller lignende).I Varde Kommune har vi 1 IT-supporterelev om året. Ansættelsen sker sædvanligvis i efteråret, og stillingerne slås op på Kommunes hjemmeside, under job hos os.

Du bliver du en del af IT-afdelingen. I IT-afdelingen sørger vi for den daglige drift og vedligeholdelse af IT-systemet på både på skoler og administration. Som supporter yder du vigtig hjælp, når det drejer sig om at løse de problemer, der opstår i løbet af dagligdagen. Opgaverne spænder vidt – lige fra udskiftning af hardware til overtagelse af brugerens skærmbillede.

Som IT-supporter er du i kontakt med mange af virksomhedens medarbejdere, der ser dig som en meget betydningsfuld hjælper.Under uddannelsen til IT-supporter opnår du en bred viden om IT, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer.

Dine opgaver vil ofte være praktiske såsom:

 • Support til brugere i og udenfor huset.
 • Opgaver knyttet til brugeradministration og administration af ActiveDirectory og Omada
 • Pc, print, telefoni, applikationssupport som problemløsning og assistance.
 • Support af tablets og smartphones
 • Klargøring af nye pc´er.
 • Tæt samarbejde med vores 2nd level support.

Læs mere om uddannelsen her 

Har du brug for at vide mere, kan du kontakte Rainar Rye Marstrand.

EUX-elev – en kombineret SSA-uddannelse og studentereksamen

Pil ned ikon

Her kan du få mere af vide om uddannelsen EUX Velfærd – social- og sundhedsassistent i Varde Kommune.

Tæt på mennesker – uddannelse i livskvalitet

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på sygehuse, i hjemmeplejen, på plejehjem, dagcentre og inden for handicap- eller psykiatriområdet. Uddannelsen veksler mellem teori og praktik, og er en uddannelse, hvor du kommer tæt på mennesker i alle livsfaser og livssituationer. Du vil komme til at tilrettelægge og udføre omsorgs-, sygepleje-, rehabiliterings- og aktiverende opgaver. Hver dag byder på nye udfordringer i tæt samspil med kolleger, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, pårørende mv. Du tilknyttes en praktikvejleder under dit uddannelsesforløb, der kan give dig sparring og vejledning.

Adgangskrav

 • Bestået dansk på C-niveau
 • Bestået engelsk på C-niveau
 • Bestået samfundsfag på C-niveau
 • Bestået matematik på C-niveau
 • Bestået fysik på C-niveau
 • Bestået kemi på C-niveau
 • Opfyldt kompetencemål svarende til Grundforløb 2 – SOSU

Løn

Du får løn under uddannelsen, der følger overenskomsten for social- og sundhedsassistentelever.

Beklædning

Praktikstedet sørger for beklædning, eller du får beklædningsgodtgørelse, hvis du bruger dit eget tøj.

Varighed og opbygning

Den samlede EUX-uddannelse til social- og sundhedsassistent varer 4 år og 7 måneder (inkl. Grundforløb 1 og Grundforløb 2). I uddannelsesforløbet er der tæt kobling mellem teori og praksis.
Praktikperioden finder sted i en af Varde Kommunes virksomheder – på et plejecenter eller i hjemmeplejen, på Regionens sygehuse samt i lokal- eller regionalpsykiatrien.

Mulighed for videreuddannelse

En EUX uddannelse giver mulighed for at søge optagelse på professionsbacheloruddannelser via kvote 1.

Søg elevplads hos os

Vi håber at du har lyst til at søge en elevplads hos os, vi slår elevpladser op her.

Du kan få gode råd til din ansøgning her.

Har du brug for at vide mere kan du kontakte Birgitte Guldager eller Winnie Bejder Jensen for yderligere information.

Pædagogisk assistent (PA)

Pil ned ikon

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der giver dig mulighed for at arbejde i en daginstitution, i en døgninstitution eller lignende. Du bliver klædt på til at arbejde med børn, unge og voksne.

I Varde Kommune ansættes årligt 11 PA-elever i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

Læs om uddannelsen her

Adgangskrav

 • Bestået Grundforløb 2 – retning Pædagogisk Assistent (PA) eller
 • Har en realkompetencevurdering (RKV) eller bliver realkompetenceafklaret i begyndelsen af uddannelsen
 • Gældende opholdstilladelse

Som elev i den pædagogiske assistent uddannelse forventer vi, at du er interesseret i at arbejde med mennesker, at du er motiveret for at udvikle dig personligt og fagligt og at du kan tage ansvar for dit uddannelsesforløb.

Ansøgning

Vi ansætter pædagogisk assistent-elever 1 eller 2 gange årligt (med start i januar og august), elevpladserne opslås på kommunens hjemmeside.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og veksler mellem skole og praktik. Undervisningen indeholder pædagogiske og almene fag og finder sted på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg. I uddannelsen indgår to praktikforløb på praktikpladser, som Varde Kommune stiller til rådighed. Du får elevløn i skole- og praktikperioderne. Hvis du er fyldt 25 år og har mindst 1 års pædagogisk relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år, har du ret til voksenelevløn. 

EGU-elev

Pil ned ikon

Varde Kommune har løbende tilknyttet en række EGU-elever.

Eleverne er mange forskellige steder i organisationen, blandt andet i daginstitutionerne, på ældreområdet og i Vej & Park.

Sygeplejestuderende

Pil ned ikon

Som sygeplejestuderende er der mulighed for at en del af din kliniske undervisning foregår i Varde Kommune.

Som sygeplejestuderende i Varde Kommune vil du i tæt samarbejde med din kliniske vejleder og øvrige sygeplejersker i teamet tage aktiv del af udførelsen af sygeplejen. Sygeplejen udføres eksempelvis hos borgere i eget hjem, på et plejecenter eller i en sygeplejeklinik.

Du er gennem hele klinikperioden tilknyttet en klinisk vejleder som sammen med dig planlægger din klinikperiode. Din vejleder varetager derudover blandt andet daglig såvel som formel vejledning.

Her kan du læse mere om uddannelse, herunder studiestart og optagelse:

Her kan du læse mere om sygeplejen i Varde Kommune:

Anlægsgartner

Pil ned ikon

Varde Kommune har løbende en til to anlægsgartnerelever tilknyttet.

Uddannelsen til anlægsgartner tager 4 år, som består af et grundforløb med efterfølgende praktik- og skoleforløb.

I Varde Kommune er Vej og Park godkendt til at være praktikplads for op til to anlægsgartnerelever ad gangen. Anlægsgartnereleverne kun kan få halvdelen af deres praktikperiode ved Varde Kommune.

Aktuelt har kommunen en aftale med Billund Kommune om at dele elevernes praktikperioder.