Pulje – Sammen om Sundhed, Trivsel og Fællesskab

Meget sundhed og forebyggelse handler om vores hverdag – de lokale rammer og fællesskaber.
Formålet med puljen er at støtte nye initiativer, som er medvirkende til at fremme sundhed, trivsel og fællesskab lokalt i Varde Kommune.
Varde Kommune udbyder en ny pulje til aktiviteter og materialer, der kan understøtte lokale initiativer omkring sundhed, trivsel og fællesskab. Puljen er på 100.000 kr., der uddeles 2024-2025.

Som et led i Byrådets arbejde med Varde 2030 ønsker Varde Kommune at være nysgerrige på, hvordan vi kan arbejde med sundhed, trivsel og fællesskab i et samarbejde mellem kommune og civilsamfund.
Arbejdet med Varde 2030 er iværksat for at imødegå nogle af fremtidens udfordringer – ikke mindst i forhold til en ændret demografi med flere ældre, flere kronikere og færre i den erhvervsdygtige alder.
Varde Kommune ønsker at skabe nye, bedre og langsigtede løsninger på udfordringer, vi står overfor i forhold til sundhed, trivsel og fællesskab. Puljen støtter de gode ideer, der kommer fra lokalsamfund i kommunen. Lokalsamfundene kender deres landsby og område allerbedst – og ved, hvad der er brug for. Sammen kan vi fremme sundhed, trivsel og fællesskab i de enkelte lokalsamfund. Det kan være generelt for den brede befolkning eller i forhold til mere specifikke målgrupper. Fokus kan være på fysisk eller mental sundhed.

Hvem kan søge?

Pil ned ikon

Lokalt forankrede foreninger, virksomheder, institutioner og selvorganiserede grupper.

Puljen kan anvendes til:

Pil ned ikon

– Nye initiativer, der fremmer sundhed, trivsel og fællesskab lokalt i Varde Kommune
– Aktiviteter
– Etablering af faciliteter
– Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til
hensigt at skabe nye aktiviteter.

Forudsætninger for at opnå tilskud

Pil ned ikon

– At tiltaget har lokal forankring og interesse
– At der er offentlig adgang til aktiviteten/faciliteten, og at aktiviteten annonceres offentligt, fx lokale
aviser/ugeblade/hjemmesider/facebooksider
– At tiltaget har en ikke-kommerciel karakter
– Afvikling/etablering skal finde sted i perioden 2024-2026

Der ydes ikke støtte til

Pil ned ikon

Der ydes generelt ikke tilskud til:

– Daglig drift
– Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part
– Aktiviteter, der allerede er afviklet
– Kommercielle aktiviteter
– Enkeltpersoner
– Aktiviteter som har fået andre kommunale tilskud

Økonomi

Pil ned ikon

Der er afsat 100.000 kr. til puljen, der uddeles over to år 2024-2025.
Hver ansøgning vurderes individuelt af et puljeudvalg nedsat af Udvalget for Social og Sundhed. I tvivlstilfælde vil ansøgningen blive forelagt Udvalget for Social og Sundhed.
Tilskud er betinget af, at der senest 3 måneder efter afviklingen af aktiviteten/etableringen af faciliteten indsendes dokumentation for afvikling/etablering. Ikke forbrugt tilskud tilbagebetales.

Ansøgningsprocedure

Pil ned ikon

Ansøgningsskemaet findes på Varde Kommunes hjemmeside og skal udfyldes og sendes til Social og Sundhed på social-sundhed@varde.dk. Spørgsmål kan rettes til Sara Møller Olesen på samo@varde.dk. Ansøgningsfrist 15. september 2024 og 2025. Man kan forvente svar primo oktober.

ANSØGNINGSKEMA 

EVALUERINGSSKEMA