Helbredstillæg - for leverandører

Hvis en borger ønsker at søge om udvidet helbredstillæg, skal behandler/leverandør indsende et overslag via ét af de nedenstående links.

Faktura kan sendes elektronisk

Hvis jeres økonomisystem understøtter, at I kan sende en elektronisk regning direkte fra systemet, kan I sende regningen via EAN nummer:5798004827383.

Regningerne skal sendes særskilt for hvert personnummer.

Hvis jeres økonomisystem ikke understøtter, at I kan sende en elektronisk regning direkte fra systemet, kan I bruge selvbetjeningsløsningen “Helbredstillæg – refundering af udlæg”.