Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter.

Kan jeg få helbredstillæg

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 91.900 kr. (2021)

Hvor meget kan jeg få?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg

Du kan søge udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller, hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Det udvidede helbredstillæg bidrager til dækning af udgifter til:

  • Tandprotese
  • Briller
  • Fodbehandling

Altså udgifter, som du ikke kan få tilskud til via sygesikringen.