Hjælp i hverdagen

Her kan du få information om, hvad du skal gøre, hvis du har brug for hjælp til personlig pleje, praktiske gøremål eller andre former for hjælp.

Du kan få hjælp i hjemmet, hvis du er handicappet, ældre eller midlertidigt svækket, så du ikke har de fysiske eller psykiske færdigheder, der er nødvendige for at klare dig på egen hånd.

Hjælpen kan gives som fx hjemmehjælp, madservice, ved etablering af hjælperordning eller i form af aflastning.

Tildelingen af hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp.

Læs mere om: