Center for Træning og Rehabilitering

Du kan få støtte til træning og rehabilitering, hvis du har været udsat for sygdom eller en skade der er behandlet på sygehuset, har tabt funktionsniveau i forbindelse med sygdom i hjemmet, eller hvis du lider af kronisk sygdom.

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder

Genoptræning efter sygehusbehandling

Pil ned ikon

Hvem leverer min genoptræning?

Varde Kommune vurderer om din genoptræning foregår hos Center for Træning og Rehabilitering, Børn & Familie, eller hos EmCare Sundhed, der er Varde Kommunes eksterne leverandør på ikke kompleks genoptræning.

Hvor hurtigt får jeg et tilbud om genoptræning?

Du kontaktes senest 4 dage efter du er udskrevet, så du kan starte inden der er gået 7 dage.

Hvis vi ikke kan tilbyde dig opstart inden 7 dage, kan du vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud.

Koster genoptræningen noget?

Genoptræningen er uden egenbetaling for dig.

Transport

Pil ned ikon

Kan jeg få transport eller transportgodtgørelse?

Hvis der er tale om befordring til kompleks genoptræning ved Center for Træning og Rehabilitering (træningen foregår på Carolineparken i Varde eller Aktivitetscentret i Ølgod) er det din terapeut, der vurderer, om:

  • Du er i stand til at befordre dig selv med egen bil
  • Du er i stand til at benytte kollektiv trafik, i form af enten på bus, tog eller flex-tur

Hvis din terapeut vurderer, at du ikke er i stand til at benytte en af ovenstående muligheder, vil du være berettiget til transport med taxa. Transporten bestilles af din terapeut, og kørslen foregår med Sydjysk Befordring.

 

Hvis der er tale om befordring til ikke kompleks genoptræning (træningen foregår hos EmCare, Lerpøtvej 55, 6800 Varde) er det Varde kommunes kørselskontor, der vurderer om du er berettiget til transport eller kørselsgodtgørelse.

Du skal som hovedregel selv sørge for din transport og ligeledes selv betale for din transport.

Du kan kontakte Varde kommunes kørselskontor på tlf. 79 94 70 10.

Medarbejderen vil ud fra en snak med dig vurdere, om

  • Du er i stand til at befordre dig selv evt. med egen bil
  • Du er i stand til at benytte kollektiv trafik i form af enten bus, tog eller flextur

Hvis medarbejderen på kørselskontoret vurderer, at du ikke er i stand til at benytte en af ovenstående muligheder, vil du være berettiget til transport med taxa. Transporten bestiller du på kørselskontoret på tlf. 79 94 70 10. Kørslen foregår med Sydjysk Befordring.

 

Genoptræning efter sygdom uden indlæggelse

Pil ned ikon

Hvem kan få genoptræning ved sygdom uden indlæggelse?

  • Hvis du på grund af sygdom har fået svært ved at klare hverdagsaktiviteter
  • Det vurderes, at genoptræning med faglig støtte fra en terapeut, er nødvendigt for at du kan genvinde funktionsevnen igen

Hvordan søger jeg om genoptræning efter sygdom uden indlæggelse?

Du søger om genoptræning ved at kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 mellem 8:00-12:00.

Hvad er formålet med genoptræningen?

Formålet er, at du genvinder fysiske, psykiske og sociale færdigheder, så du igen kan opnå et så selvstændigt hverdagsliv som muligt.

Hvem leverer genoptræningen?

I Varde Kommune leveres genoptræningen af Center for Træning og Rehabilitering. Du bliver kontaktet af din terapeut omkring opstart.

Kan jeg få befordring eller befordringsgodtgørelse?

Du kan ikke få befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning efter sygdom eller svækkelse.

Læs kvalitetsstandard for genoptræning efter sygdom eller svækkelse efter Servicelovens § 86.1 (s. 69) (åbner i nyt vindue)

 

Vedligeholdende træning

Pil ned ikon

Hvem kan få vedligeholdende træning?

Du kan få vedligeholdende træning, hvis du har behov for for træningen med støtte og vejledning, for at kunne bevare dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Hvordan søger jeg om vedligeholdende træning?

Du søger om vedligeholdende træning ved at kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 mellem 8:00-12:00.

 

Hvem leverer vedligeholdende træning?

I Varde Kommune leveres vedligeholdende træning, af Center for Træning og Rehabilitering. Du bliver kontaktet af din terapeut omkring opstart.

Kan jeg få befordring eller befordringsgodtgørelse?

Du kan ikke få befordring eller befordringsgodtgørelse til vedligeholdende træning.

Læs kvalitetsstandard for vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 (s. 72) (åbner i nyt vindue)

Vederlagsfri fysioterapi

Pil ned ikon

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

  • Hvis du har et svært fysisk handicap
  • En funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
  • I Sundhedsstyrelsens vejledning kan du læse om hvilke diagnoser, der giver ret til behandling uden egenbetaling
  • Både børn og voksne kan få vederlagsfri fysioterapi

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her (åbner i nyt vindue)

Hvad er formålet med vederlagsfri fysioterapi?

Formålet er at forbedre og vedligeholde funktioner, eller forsinke forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal kontakte din egen læge, som vurderer, om du kan få vederlagsfri fysioterapi.

Hvor foregår den vederlagsfri fysioterapi?

Du vælger selv en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen.

Børn, Trivsel og Sundhed i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til børn.

Center for Træning og Rehabilitering i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til dig, hvis du har ophold på et plejecenter, eller hvis du har parkinson eller sclerose og kan modtage holdtræning.

Lunden i Varde Kommune kan levere vederlagsfri fysioterapi til borgere med erhvervet hjerneskade under 65 år.

Døgnrehabiliteringsophold

Pil ned ikon

Kontaktinformationer til vores samarbejdspartnere

Pil ned ikon

Kommuner, sygehuse og andre samarbejdspartnere kan kontakte Visitationen i Varde Kommune på tlf. 7994 6834 eller via mail på visitation@varde.dk.

Genoptræningsplaner og andre henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger, kan sendes til Varde Kommune via sikker post på sikkerpost@varde.dk.

Anvend overskriften Att: Visitationen.