SKAL DU SKIFTE LÆGE, ÆNDRE SYGESIKRING ELLER HAVE NYT SUNDHEDSKORT?

Kommunerne skal have nyt system…

Du kan derfor ikke skifte læge, ændre sygesikringsgruppe eller bestille sundhedskort, hverken digitalt eller ved henvendelse til Borgerservice i perioden fra 17. november til 28. november 2023.

Du kan igen betjene dig selv via borger.dk eller ved tidsbestilling tirsdag den 28. november kl. 10.00.

Sundhedskort

Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, hos kommunen og en række andre steder.

Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år. Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har MitID.

Hvem kan få et sundhedskort?

Pil ned ikon

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får et sundhedskort.

Hvilken læge kan jeg vælge?

Pil ned ikon

Du kan frit vælge en læge, der:

 • har åben for tilgang
 • ligger under 15 km fra din bopæl

Midlertidigt sundhedskort / sygesikringskort

Pil ned ikon

Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog udstede et midlertidigt bevis, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

Hvad koster et nyt sundhedskort?

Pil ned ikon

Et nyt sundhedskort koster 220 kroner hvis

 • sundhedskortet er blevet væk
 • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
 • du ønsker at skifte læge eller gruppe
 • du ændrer navn

Et nyt sundhedskort er uden egenbetaling hvis

 • du flytter til ny adresse
 • din læge lukker sin praksis
 • sundhedskortet er over 4 år gammelt, og der er brud eller revner i kortet
 • der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet
 • du skifter navn ved ægteskab
 • et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.

Hvad koster det at skifte læge?

Pil ned ikon

Det er uden egenbetaling at skifte læge hvis:

 • din nuværende læge lukker sin praksis
 • du skifter læge i forbindelse med en flytning

Ellers koster det 220 kroner at skifte læge.

Det blå EU-sygesikringskort

Pil ned ikon

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar her (åbner i nyt vindue).

Her kan du:

 • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
 • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Det særlige sundhedskort

Pil ned ikon

Kortet er et sundhedskort, der gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret.

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar her (åbner i nyt vindue).

Her kan du:

 • søge om at få det særlige sundhedskort.
 • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det særlige sundhedskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: