Ældre- og plejeboliger

Varde Kommune hjælper dig med at blive boende længst muligt i egen bolig, men vi kan også hjælpe dig, hvis det ikke længere er muligt.

Når du bor i eget hjem kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice.

Læs mere om praktisk hjælp i hverdagen her.

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, så har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger.

Læs mere om kommunens ældreboliger her.

Læs mere om kommunens plejeboliger her.

Ansøgning, priser og praktiske informationer

Hvordan får jeg en ældrebolig?

Pil ned ikon

 

Ansøgning

Du skal udfylde en ansøgning, hvis du ønsker at ansøge om en ældrebolig. Print ansøgningsskemaet om ældrebolig ud, udfyld skemaet og send det til Varde Kommune, Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde.
Du kan også få ansøgningen tilsendt ved at kontakte Borgerservice på tlf. 79 94 68 00 eller pr. mail vardekommune@varde.dk.

Find ansøgningsskemaet til ældrebolig her (åbner i nyt vindue).

Du vil evt. blive inviteret ind til en uddybende samtale, hvor vi sammen med dig finder ud af, hvad dit behov er i forhold til en ældrebolig.

Du får hurtigt svar

Vi svarer skriftligt i løbet af 1-2 uger. Hvis du er berettiget til en ældrebolig, vil du enten få et tilbud om en bolig med det samme, hvis vi har en ledig bolig i det område, du har ønsket dig. Ellers vil du komme på venteliste til en bolig. Kommunen kontakter dig, når der bliver en bolig ledig.

Vær opmærksom på, at du skal have nedsat funktionsevne for at komme i betragtning til en ældrebolig. Et eller flere af kriterierne skal være opfyldt:

 • nuværende bolig i det daglige giver dig lette til middelsvære problemer med at klare dig selv.
 • den nødvendige hjælp kan ikke gives i den nuværende bolig.
 • du er angst eller utryg på grund af nuværende boligs beliggenhed.
 • du ved et boligskifte kan benytte faciliteterne i nærmiljøet.
 • det kan forventes at din evne til at klare dig selv vil forbedres ved et boligskifte

Ældreboliger - priser, indskud og boligstøtte

Pil ned ikon

Se oversigt over ældreboliger i Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Hvis du bliver tilbudt en bolig, melder der sig sikkert en række praktiske spørgsmål. Her kommer svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet:

 • Hvem skal jeg henvende mig til for at se boligen?
  Du skal kontakte den boligforening, der står for udlejning af boligen. De kan finde et tidspunkt, hvor du kan få boligen at se.
 • Kan jeg få lån til betaling af indskud og søge boligstøtte?
  Kontakt Borgerservice på 79 94 68 00 eller vardekommune@varde.dk for at få svar på, om du kan søge indskudslån til den bolig, du er blevet tilbudt. I forhold til boligstøtte, så skal du kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 63. De kan hjælpe dig med at beregne, om du kan få boligstøtte. Læs mere om indskudslån her.
 • Hvor stor er boligen og hvad koster den?
  Se vores oversigt over ældreboliger og kontakt evt. den boligforening, der står for udlejning af boligen. De kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål omkring den bolig, du er blevet tilbudt. De kan også fortælle dig, hvornår boligen er klar til indflytning.

Hvordan får jeg en plejebolig?

Pil ned ikon

Hvis du ønsker en plejebolig, skal du kontakte visitationen i Varde Kommune på tlf. 79 94 68 34 mellem kl. 8:00 – 12:00 på hverdage.

Du vil herefter få besøg af en visitator, som foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov, herunder også vores mulighed for at hjælpe dig i din nuværende bolig.

Visitatoren vurderer blandt andet om:

 • Du har behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
 • Dit behov for hjælp kan dækkes i din nuværende bolig.
 • Du er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov, og kan dermed ikke kan bo alene.
 • Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
 • Du har i din nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, du har brug for.

Hvis du godkendes til en plejebolig, kommer du på venteliste til den eller de plejeboliger, du har prioriteret.

Kan jeg få min ægtefælle med?

Retten til frit valg omfatter ret til, at din ægtefælle, samlever eller registreret partner kan flytte med dig i plejeboligen, hvis du ønsker det. Tilbuddet der gives til dig, skal i givet fald være egnet til to personer. Hvis den, der er anvist plejebolig/plejehjem dør, har den efterlevende ægtefælle m.v. ret til at blive boende i boligen, så længe pågældende måtte ønske dette.

I Varde Kommune er der ægtefælleboliger med plads til en plejekrævende, og en selvhjulpen beboer på følgende plejecentre:

 • Carolineparken
 • Blåbjerg Plejecenter
 • Møllegården
 • Sognelunden
 • Aktivitetscentret Ølgod
 • Lyngparken
 • Ansager Plejecenter

Er I begge plejekrævende, stiller det ganske særlige krav til plejeboligen. Dette kan ikke nødvendigvis opfyldes på de nævnte plejecentre.

Pleje- eller ældrebolig i en anden kommune?

Du kan ansøge om en plejebolig eller ældrebolig i en anden kommune end din bopælskommune.  Betingelserne for anvisning af boligen skal dog være opfyldt både i din bopælskommune, og i den kommune du gerne vil flytte til. Kommunalbestyrelsen har ret til, i særlige tilfælde, at beslutte, at borgere fra andre kommuner, ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til, at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Plejeboliger - priser, indskud og boligstøtte

Pil ned ikon

Se oversigt over Varde Kommunes plejeboliger. 

Plejeboligerne er opført som lejelejligheder efter lov om almene boliger, og huslejen i den enkelte bolig afhænger bl.a. af boligens størrelse. Se vores oversigt for gældende priser.

Som beboer i en almen plejebolig, kan du ansøge om boligstøtte ved at kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 63.

Du kan også søge indskudslån ved at kontakte Borgerservice på 79 94 68 00.

Læs mere om boligstøtte og indskudslån her.

Udover opholdet, skal du betale for forplejning og andre ydelser, som vask og rengøringsartikler. Du kan se de aktuelle takster her (åbner i nyt vindue). 

Ventelister og plejeboliggaranti

Pil ned ikon

Ventetiden på plejecentrene er forskellig. Ønsker du et meget populært plejecenter, kan det derfor betyde, at din ventetid forlænges.

Derudover skal du være opmærksom på, at borgere, der vurderes at have er større behov for plejebolig/plejehjem, bliver tilbudt en bolig først. Din plads på ventelisten, er derfor ikke det eneste der har betydning.

Plejeboliggarantien betyder, at du har ret til et tilbud om en plejebolig senest to måneder efter, at du er kommet på venteliste. Tilbuddet skal dog ikke nødvendigvis være på et at de plejehjem, du har prioriteret.

Flytter du ind i en plejebolig, som ikke er blandt dine oprindelige ønsker, kan du fortsat stå på venteliste til den plejebolig, du ønsker.