Bo til leje

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Flytter du i en bolig, som er tilknyttet en boligforening, kan du også søge kommunen om lån til beboerindskud.

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig.

Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten til dig og det er derfor Udbetaling Danmark du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din boligstøtte. Det er dog fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du vil søge om lån til indskud i din nye almene bolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark.

Lån til beboerindskudslån

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en bolig, som er tilknyttet en boligforening.

Lån kan ydes til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Læs mere om lån til beboerindskud på borger.dk.

Læs mere om – bo til leje

Beboerklagenævn

Pil ned ikon

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i almene boliger i Varde og Billund Kommune (boligforeninger).

Beboerklagenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer. 

Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis:

– tilbagebetaling af depositum
– brud på husorden
– brud på forbrugsregnskaber vedrørende varme og vand

Beboerklagenævnet træffer ikke afgørelsen om lejens størrelse.

Sådan får du en sag for nævnet

Sagen skal indbringes online gennem vores selvbetjeningsløsning. Hvis ejendommen er beliggende i Varde Kommune, kan du bruge disse links:

Klag til beboerklagenævnet (som lejer)

Klag til beboerklagenævnet (som udlejer)

Hvis ejendommen er beliggende i Billund Kommune, skal du indbringe sagen via Billund Kommunes hjemmeside.

Har du ikke mulighed for at benytte vores selvbetjeningsløsning, kan du få hjælp i Borgerservice – du skal blot huske NemID, lejekontrakt og kopi af relevante dokumenter i sagen.

Hvis du ikke kan tilgå nogle af delene, så kan du kontakte Beboerklagenævnets sekretær på 7994 6800.

Har du brug for at eftersende bilag mv., kan du sende det til:

Varde Kommune
Beboerklagenævnet
Frisvadvej 35
6800 Varde.

I 2022 er gebyret for at få en sag behandlet i Beboerklagenævnet 149 kr.

Hvis du, som udlejer, ikke kan betale sagsgebyr via selvbetjeningsløsningen, så kan du overføre til Varde Kommune på bankkonto 4394-4787152643. Husk en sigende tekst

Sagsgebyret reguleres én gang om året i januar måned.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan, det er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning. Du kan søge hjælp hos en advokat, lejeorganisationer, udlejningsorganisationer eller retshjælp.

Vejledning til selvbetjeningsløsning.

Huslejenævn

Pil ned ikon

Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme i Varde og Billund Kommune.

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to sagkyndige medlemmer.

Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne. Private lejere og udlejere kan indbringe forskellige sagstyper som eksempelvis

-lejens størrelse
-tilbagebetaling af depositum og
-vedligeholdelsesmangler for huslejenævnet.

Sådan får du en sag for nævnet

Sagen skal indbringes online gennem vores selvbetjeningsløsning.

Hvis ejendommen er beliggende i Varde Kommune, kan du bruge disse links:

Klag til huslejenævnet (som lejer)

Klag til huslejenævnet (som udlejer)

Hvis ejendommen er beliggende i Billund Kommune, skal du indbringe sagen via Billund Kommunes hjemmeside.

Har du ikke mulighed for at benytte vores selvbetjeningsløsning, kan du få hjælp i Borgerservice – du skal blot huske NemID, lejekontrakt og kopi af relevante dokumenter i sagen.

Hvis du ikke kan tilgå nogle af delene, så kan du kontakte Huslejenævnets sekretær på 7994 6800.

Har du brug for at eftersende bilag mv., kan du sende det til:

Varde Kommune
Huslejenævnet
Frisvadvej 35
6800 Varde.

I 2022 er gebyret for at få en sag behandlet i Huslejenævnet 319 kr.

Hvis du, som udlejer, ikke kan betale sagsgebyr via selvbetjeningsløsningen, så kan du overføre til Varde Kommune på bankkonto 4394-4787152643. Husk en sigende tekst

Udlejer skal betale et gebyr på 6.102 kr. til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i en sag.

Sagsgebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Råd og vejledning

Huslejenævnet er en klageinstans og ikke et rådgivningsorgan, det er en neutral instans og yder derfor ikke råd og vejledning. Du kan søge hjælp hos en advokat, lejeorganisationer, udlejningsorganisationer eller retshjælp.

Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig – Lejelovens §59 a:

Huslejenævnet træffer efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed, afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. For ejere af ejerboliger gælder denne ret dog kun for ejere, der ikke ejer flere end én udlejer ejerbolig.

I 2022 er gebyret 533 kr.

Beløbet reguleres én gang om året i januar.

Vejledning til selvbetjeningsløsning.