Renhold og dine forpligtelser som grundejer

Her kan du se, hvor Varde Kommune renholder fortove og stier, og hvilke forpligtelser du har som grundejer.

Kort beskrivelse af, hvad du skal holde som grundejer

Renholde fortov og sti hvor:

  • Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen
  • Der hvor fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund

Varde Kommune holder de fortove og stier på kortet vist med signaturen Tyk lyseblå streg  fortov og Tynd lyseblå streg. sti (åbner i nyt vindue)

Er der ikke en sådan signatur ved din ejendom, er det dig, som grundejer der skal holde arealet.

Få mere information i folderen Vinter, sne og glatføre (åbner i nyt vindue) eller i folderen Vinter- og renholdelsesregulativet (åbner i nyt vindue)

Læs om dine forpligtelser som grundejer ved vinter, sne og glatføre