Styringsdialog med boligorganisationer

Styringsdialog med almene boligorganisationer i Varde Kommune

Vi holder hvert år styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer.

På møderne tager vi udgangspunkt i den dokumentationspakke, som boligorganisationerne sender til os i henhold til Lov om almene boliger

Dokumentationspakken tager udgangspunkt i deres seneste regnskab, og den indeholder en række nøgletal for bl.a. udlejning, administration, henlæggelser, vedligeholdelse og beboerdemokrati.

Vi lægger referaterne på hjemmesiden, hvor du altid kan finde referaterne fra det seneste års dialogmøder.

Referater fra styringsdialogmøder i 2020

Dokumentationspakke 2020 tager udgangspunkt i boligorganisationernes regnskaber for 2019.
Du kan klikke på det referat, du gerne vil læse – og det åbner sig som en PDF i et nyt vindue