Lokalplaner og byplanvedtægter

Her finder du informationer om lokalplaner og byplanvedtægter.

Find din lokalplan her:

Kort med gældende lokalplaner og byplanvedtægter, og lokalplan forslag

På kortet ovenfor kan du se de gældende lokalplaner og byplanvedtægter, og lokalplan forslag.

Du kan benytte søgefeltet på kortet til at se om der er lokalplaner, som gælder for din adresse. For at læse planen skal du trykke på det farvede felt og klikke på det link, der bliver synligt i boksen med planens navn. Linket i boksen åbner planen på en ny fane i din browser.

Alle planer er registreret i plandata.dk (link åbner i ny fane).

 

Lokalplaner i høring eller i offentliggørelsesfasen
Du kan finde lokalplaner, der lige nu er i høring eller i offentliggørelsesfasen via dette link: Høringer og afgørelser – Varde Kommune (link åbner i nyt vindue).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til gældende planer (såsom lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer/servitutter eller udstykning), kontakt:

Privatbyg eller Erhvervsbyg (alt efter typen af byggeri) på tlf. 7994 6800.
E-mail: teknik@varde.dk

Hvis du ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, kontakt:

Planafdelingen på tlf. 7994 6800
E-mail: planogby@varde.dk

 

Ofte stillede spørgsmål om planlægning

Hvad er en lokalplan?

Pil ned ikon

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom.

Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

Hvad er en byplanvedtægt?

Pil ned ikon

Byplanvedtægter er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil 1977. I dag udarbejdes der kun lokalplaner. Byplanvedtægterne er stadig gældende og kan kun ændres eller ophæves, hvis der vedtages en ny lokalplan for området.

Ud over lokalplanbestemmelser kan der være tinglyst servitutter, rettigheder over en ejendom. Servitutter kan søges i den digitale tingbog på www.tinglysning.dk. Lokalplaner og byplanvedtægter er ikke tinglyst, men bliver registreret i Plandata.dk.

Vejledninger og retningslinjer

Pil ned ikon

Søger du viden om hvordan ny planlægning opstartes og procedurerne herfor se da Vejledning i lokalplanlægning (link åbner i nyt vindue)

Nogle lokalplaner er bevarende for eksisterende byområder, som sikrer bevaringen af kvaliteter som for eksempel særlig arkitektur og kulturmiljø. Du kan læse mere om bevaring i Varde Kommune her (link åbner i nyt vindue)

I publikationerne nedenfor findes der yderligere vejledninger og retningslinjer:

Lokalplaner - Nyt vandindvindingsområde ved Vittarp og et nyt vandværk vest for Orten

Pil ned ikon

Formålet med Lokalplan 20.10.L03 er at give mulighed for at etablere et nyt vandværk vest for Orten. Link til Lokalplan 20.10.L03.

Formålet med Lokalplan 17.10.L03 er at give mulighed for at etablere indvindingsboringer til drikkevand med boringshuse og adgangsveje indenfor en eksisterende vindmøllelokalplan. Link til Lokalplan 17.10.L03.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som både omhandler miljøvurdering af de tilhørende lokalplaner og miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM). Link til miljøkonsekvensrapport herunder.

 

25-Tilladelse mv.

Varde Kommune meddeler hermed tilladelser til etablering af nyt kildefelt ved Vittarp med tilhørende vandværk vest for Orten og ledninger på vilkår.

§ 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

Øvrige tilladelser

Følgende tilladelser fra Varde Kommune erstatter i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelses § 10 helt eller delvist en § 25-tilladelse i medfør af Miljøvurderingsloven: