Udviklings- og områdeplaner

På denne side kan du finde information om vedtagne udviklings- og områdeplaner.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Retningslinjer og dokumenter for ansøgningskriterier til udviklingspulje:

Se dokumentet med Retningslinjerne for puljen til realisering af udviklingsplaner 2023

Se dokumentet med Ansøgningskriterier til Byrådets Udviklingspulje

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2023”. Ansøgningsfristen er fastsat til 30. juni 2023. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring på en projekt, opfordres projektgrupper til at sende deres spørgsmål til planogby@varde.dk.

Skabelon til timeseddel for frivilligt arbejde til projekt ifm. udviklingsplan

Hvad er en områdeplan?

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.
Dokumenter for retningslinjer og ansøgningskriterier til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner”:

Byrådet har besluttet at afsætte et beløb til forskønnelse og udvikling af byrum i kommunens byer. Puljens navn er ”Pulje til områdeplaner” og indeholder i 2022 tre mio. kr. Byrådet vil med puljen understøtte skabelsen af nye og attraktive byrum, som både kan afspejle intentionerne i kommuneplanen samt finde inspiration i visionen ”Vi i naturen”.

Puljen til projekter ifm. områdeplaner 2022-2023

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner 2022”. Ansøgningsfristen er fastsat til 01. juni 2022. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring, kan projektgrupper  sende spørgsmål til planogby@varde.dk
Se offentliggjorte forslag (høringer) samt nyeste endeligt vedtagne planer, hvor klagefristen ikke er udløbet (afgørelser)

 

Se udviklingsplanerne på kortet nedenunder eller se listen nederst

Vis stort kort

Se planer her

02. Alslev

Pil ned ikon

04. Billum

Pil ned ikon

06. Fåborg

Pil ned ikon

08. Ho

Pil ned ikon

09. Horne

Pil ned ikon

10. Janderup

Pil ned ikon

11. Lydum & Trekløver Vest Udviklingsplan (Kvong, Lunde og Lydum)

Pil ned ikon

12. Nordenskov

Pil ned ikon

13. Nymindegab

Pil ned ikon

14. Næsbjerg

Pil ned ikon

15. Nørre Nebel

Pil ned ikon

17. Outrup

Pil ned ikon

18. Sig

Pil ned ikon

19. Skovlund

Pil ned ikon

22. Starup-Tofterup

Pil ned ikon

25. Årre

Pil ned ikon

Se Årre Udviklingsplan her

Se Årre Udviklingsplans supplerende projektkatalog her

20. Mejls-Orden-Tinghøj

Pil ned ikon