Udviklings- og områdeplaner

Udviklings- og områdeplaner

På denne side kan du finde information om vedtagne udviklings- og områdeplaner.

 

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Dokumenter for retningslinjer og ansøgningskriterier til udviklingspulje:

Retningslinjer for udviklingsplaner

Ansøgningskriterier til Byrådets Udviklingspulje

Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2021

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2021”. Ansøgningsfristen er fastsat til 25. maj 2021. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring på en projekt, opfordres projektgrupper til at sende deres spørgsmål til Herg@varde.dk.

Skabelon til timeseddel for frivilligt arbejde til projekt ifm. udviklingsplan

Hvad er en områdeplan?

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.
Dokumenter for retningslinjer og ansøgningskriterier til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner”:

Byrådet har besluttet at afsætte et beløb til forskønnelse og udvikling af byrum i kommunens byer. Puljens navn er ”Pulje til områdeplaner” og indeholder i 2022 tre mio. kr. Byrådet vil med puljen understøtte skabelsen af nye og attraktive byrum, som både kan afspejle intentionerne i kommuneplanen samt finde inspiration i visionen ”Vi i naturen”.

Puljen til projekter ifm. områdeplaner 2022

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner 2022”. Ansøgningsfristen er fastsat til 07. november 2021. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring, kan projektgrupper  sende spørgsmål til planogby@varde.dk.
Se offentliggjorte forslag (høringer) samt nyeste endeligt vedtagne planer, hvor klagefristen ikke er udløbet (afgørelser)

Se forslag, hvor høringsfristen er passeret men ikke endeligt vedtaget endnu.

Se udviklingsplanerne på kortet nedenunder eller se listen nederst

Vis stort kort

Se planer her

Alslev

Pil ned ikon

Ansager

Pil ned ikon

Blåvand

Pil ned ikon

 

Idéoplæg for forsøgsprojekt Blåvand Kyst

Du kan se idéoplægget for Blåvand Kyst her

Borgermøde om Blåvand Kyst afholdt den 09. juni 2016

Nedenfor kan du finde invitationen, referatet og uddybende materiale for projektet.

Du kan se invitationen til borgermødet her

Du kan se “Referat af borgermøde om Blåvand Kyst afholdt den 09. juni 2016” her

Du kan se “Lokalplan 05.01.L05 Hotel ved Hvidbjerg Strand” her

Du kan se “Bebyggelsesprocent på Hafniagrunden” her

Du kan se “Tilfredshedsmåling blandt turister i Blåvand og Henne 2015” her

Du kan se “Kyst og naturturister i Danmark” her

Du kan se “Anbefalinger  Vækstteam Turisme” her

Høring Blåvand Kyst

I forbindelse med forsøgsprojektet for Blåvand Kyst er der udarbejdet et idéoplæg, der illustrerer kommunens vision for området omkring Blåvand og Hvidbjerg. Idéoplægget skal danne grundlag for en fremtidig lokalplan for området og danne grundlag for det kommende arbejde med selve anlægsprojekterne.

Idéoplægget har været i offentlig høring fra den 10. juni til den 01. august 2016 hos relevante parter.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 70 bemærkninger.

Du kan se “Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger” her

Udviklingsplan for Blåvand

I 2018 udarbejdede Varde Kommune i samarbejde med lokale interessenter en udviklingsplan for Blåvand, som opfølgning på udviklingsplanen “Blåvand – den nye nordiske kystferieby” fra 2012, “Blåvand Udviklingsplan – ‘Nordens førende og mest attraktive kystferieby'” byggende på de fire hovedindsatsområder:

  • Det gode liv
  • Naturen i spil
  • By- og naturrum
  • Basisfaciliteter og infrastruktur

Den lokale organisering i arbejdet med udviklingsplanen bygges som udgangspunkt op omkring Blåvand Udvikling eller en tilsvarende nystiftet forening, der arbejder med at vejlede og assistere projekternes tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter.

Du kan se udviklingsplanen for Blåvand her

Områdeplan for Blåvand Øst

Du kan se “Områdeplan for Blåvand Øst” her

Fåborg

Pil ned ikon

Janderup

Pil ned ikon

Nymindegab

Pil ned ikon

Lydum

Pil ned ikon

Nordenskov

Pil ned ikon

Outrup

Pil ned ikon

Skovlund

Pil ned ikon

Sig

Pil ned ikon

Billum

Pil ned ikon

Starup-Tofterup

Pil ned ikon

Næsbjerg

Pil ned ikon

Årre

Pil ned ikon

Se Årre Udviklingsplan her

Se Årre Udviklingsplans supplerende projektkatalog her

Horne

Pil ned ikon

Vrøgum

Pil ned ikon

Trekløver Vest Udviklingsplan (Kvong, Lunde og Lydum)

Pil ned ikon