Udviklings- og områdeplaner

På denne side kan du finde information om vedtagne udviklings- og områdeplaner.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Retningslinjer og dokumenter for ansøgningskriterier til udviklingspulje:

Se dokumentet med Retningslinjerne for puljen til realisering af udviklingsplaner 2024 (åbner i nyt vindue)

Se dokumentet med Ansøgningskriterier til Byrådets Udviklingspulje (åbner i nyt vindue)

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner 2023”. Ansøgningsfristen er fastsat til 30. juni 2023. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring på en projekt, opfordres projektgrupper til at sende deres spørgsmål til planogby@varde.dk.

Find skabelon til timeseddel for frivilligt arbejde til projekt ifm. udviklingsplan (åbner i nyt vindue)

Hvad er en områdeplan?

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter fokus på et områdes udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.

Dokumenter for retningslinjer og ansøgningskriterier til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner”:

Byrådet har besluttet at afsætte et beløb til forskønnelse og udvikling af byrum i kommunens byer. Puljens navn er ”Pulje til områdeplaner” og indeholder i 2022 tre mio. kr. Byrådet vil med puljen understøtte skabelsen af nye og attraktive byrum, som både kan afspejle intentionerne i kommuneplanen samt finde inspiration i visionen ”Vi i naturen”.

Se puljen til projekter ifm. områdeplaner 2022-2023 (åbner i nyt vindue)

Der er fastsat én ansøgningsrunde til “Pulje til projekter ifm. områdeplaner 2022”. Ansøgningsfristen er fastsat til 01. juni 2022. Såfremt der skulle være behov for vejledning/sparring, kan projektgrupper  sende spørgsmål til planogby@varde.dk
Se offentliggjorte forslag (høringer) samt nyeste endeligt vedtagne planer, hvor klagefristen ikke er udløbet (afgørelser)

 

Se udviklingsplanerne på kortet nedenunder eller se listen nederst

Vis stort kort (åbner i nyt vindue)

Se planer her

09. Horne

Pil ned ikon

11. Lydum & Trekløver Vest Udviklingsplan (Kvong, Lunde og Lydum)

Pil ned ikon

22. Starup-Tofterup

Pil ned ikon