Strategien for de fysiske greb går i sin enkelhed ud på at styrke rygraden (Bygaden), fra øst til vest, og etablere forgreninger af stier og cykelruter, som griber ud i de omgivende landskabsrum.

Bygaden inklusiv forpladser og lommer mellem bebyggelsen gives et samlet udtryk via belægninger og byinventar og naturen inviteres ind i byrummene.

Mod vest etableres et soltorv, i forbindelse med torvet etableres en landskabsintegreret bygning som indeholder toiletter og et grejhus. Torvet vil blive et bindeled mellem strand og by, danne rammen om lokale arrangementer og friluftsaktiviteter drevet af Vejers’ mange frivillige.

Som tyngdepunkt i bygadens østlige ende etableres et velkomsthus. Velkomsthuset skal fungere som hoveddør til Vejers og til Vejers’ mange stærke fællesskaber, som både fastboende, loyale turister og korttidsbesøgende vil finde vej til.

Se det samlede oplæg for Vejers Bymidte her.

I forbindelse med projektet er udarbejdet en trafik- og parkeringsundersøgelse for Vejers Strand:

Trafik- og parkerings undersøgelsen kan læses her

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune, Vejers erhvervs- og grundejerforening.  Planen har været fulgt tæt af en arbejds- og Styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Vejers, Erhvervsforeningen,  Realdania, Varde Kommune og Byrådet.

Følgegruppen består af:

 • Grundejerforeningen Vejers Stand: Erik Thøgersen
 • Grundejerforeningen Vejers Strand: Hans Verner Frandsen
 • Grundejerforeningen Vejers Strand: Kathrine Biltoft Nielsen
 • Grundejerforeningen Vejers Strand: Lars Dalum
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Inge Vad Wodskou
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Lone Møller
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Martin Peters
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Susanne Jørgensen
 • Direktør for Plan, Kultur og Teknik: Karoline Klaksvig
 • Chef for Plan og GIS: Trine Lyhne
 • Konstitueret chef for Vej og Park: Octavian Lengyel
 • Projektleder: Marlene Plet
 • Projektleder: Christine Schoop Gärtner
 • Arkitekt: Anne Bjerggaard

 

Styregruppen består af:

 • Grundejerforeningen Vejers Strand: Allan Junge
 • Grundejerforeningen Vejers Strand: Peder Nissen Hansen
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Vakant
 • Vejers Strand Erhvervsforening: Monike Sommer
 • Realdania: Henrik Lund
 • Realdania: Annie Balle
 • Formand: Vakant
 • Politiker: Peter Nielsen
 • Direktør for Plan, Kultur og Teknik: Karoline Klaksvig
 • Chef for Plan og GIS: Trine Lyhne
 • Projektleder: Marlene Plet
 • Projektleder: Christine Schoop Gärtner
 • Arkitekt: Anne Bjerggaard

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 21,4 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 • Varde Kommune – 12,4 millioner kroner.
 • Realdania – 3 millioner kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 6 millioner kroner

Velkomsthuset, der er en option, har et budget på 5.5 mio.

Tids- og procesplan

Pil ned ikon

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebookside “Vejers Bymidte” ved at klikke her: Se Facebook for “Vejers Bymidte”

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer 2-3 gange om året.

Nyhedsbrev 01 –  april 2022

Nyhedsbrev 02 – september 2023

Nyhedsbrev 03 – november 2023