Forskønnelse af Vejers bymidte

Bymidten i Vejers forstærkes mellem Soltorvet og Velkomsthuset.

Strategien for de fysiske greb går i sin enkelhed ud på at styrke rygraden (Bygaden), fra øst til vest, og etablere forgreninger af stier og cykelruter, som griber ud i de omgivende landskabsrum.

Bygaden inklusiv forpladser og lommer mellem bebyggelsen gives et samlet udtryk via belægninger og byinventar og naturen inviteres ind i byrummene.

Mod vest etableres et soltorv, i forbindelse med torvet etableres en landskabsintegreret bygning som indeholder toiletter og et grejhus. Torvet vil blive et bindeled mellem strand og by, danne rammen om lokale arrangementer og friluftsaktiviteter drevet af Vejers’ mange frivillige.

Som tyngdepunkt i bygadens østlige ende etableres et velkomsthus. Velkomsthuset skal fungere som hoveddør til Vejers og til Vejers’ mange stærke fællesskaber, som både fastboende, loyale turister og korttidsbesøgende vil finde vej til.

Se det samlede oplæg for Vejers Bymidte her.

 

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune, Vejers erhvervs- og grundejerforening.  Planen har været fulgt tæt af en arbejds- og Styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Vejers, Erhvervsforeningen,  Realdania, Varde Kommune og Byrådet.

 

Følgegruppen består af:

 

 • Hans Verner Frandsen, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Erik Thøgersen, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Lars Dalum, medlem af bestyrelsen af grundejerforeningen
 • Susanne, Klithjem Badehotel, erhvervsforeningen
 • Lone Møller Nielsen, erhvervsforeningen
 • Inge Vad Wodskou, Keramikhuset, erhvervsforeningen
 • Martin Peters, Wine & Dine,  erhvervsforeningen
 • Bjarne Fly, Driften, Varde Kommune
 • Thomas Jaap, Direktør, Varde Kommune (formand)
 • Jørgen Nielbæk, Projektleder Varde Kommune
 • Marlene Plet, Fagkoordinator for anlæg Varde Kommune
 • Anne Bjerggaard, Arkitekt Varde kommune

 

Styregruppen består af:

 • Steen Holm Iversen, Politiker VK
 • Peter Nielsen, Politiker VK
 • Henrik Lund, Realdania
 • Monique Sommer, Die Hyggelige Dänen, erhvervsforeningen
 • Niels Meinstrup Toft,Wine & Dine, erhvervsforeningen
 • Allan Junge, formand for grundejerforeningen
 • Christen Espersen, grundejerforeningen
 • Peder Nissen Hansen, grundejerforeningen
 • Steen Slaikjær, Strandhotellet
 • Thomas Jaap, Teknisk direktør, Varde Kommune

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 21,4 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 • Varde Kommune – 12,4 millioner kroner.
 • Realdania – 3 millioner kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 6 millioner kroner

Velkomsthuset, der er en option, har et budget på 5.5 mio.

Tids- og procesplan

Pil ned ikon
Opdateres snarest

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebookside “Vejers Bymidte” ved at klikke her (link på vej)

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer 2-3 gange om året.

Nyhedsbrev januar (på vej)

Nyhedsbrev februar (på vej)