Byggegrunde til salg i Varde Kommune

Her kan du se et bredt udbud af attraktive parcelhusgrunde til salg i hele kommunen.

I en del byer har du mulighed for at give et bud på en grund, da de anførte priser i pris- og takstbladene kun er vejledende. Du kan af de respektive pris- og takstblade se, hvilke områder det gælder – klik på byerne til højre.

Vejledning om udbud for højeste bud uden mindstepris af Varde Kommunes parcelhusgrunde (åbner i nyt vindue).

Samlet oversigt over grunde og priser 2024

Solgte og resterende parcelhus- og erhvervsgrunde

 

 

 

Boligskat    

I 2024 træder en boligskattereform i kraft.
Eventuelle ændringer af eller på grunden, herunder for eksempel byggeri, kan udløse nyt beskatningsgrundlag, og kan have betydning for købers boligskattebetaling, herunder for indeværende og kommende år.
Indtil den endelige grundværdi indgår i ejendomsskatteberegningen, og ejendomsskattebilletten afspejler dette, kan ejendomsskattebetalingen for det aktuelle og tidligere år senere blive reguleret, hvilket forventeligt vil ske overfor den aktuelle ejer på opkrævnings-/tilbagebetalingstidspunktet, uanset at reguleringen vedrører en tidligere ejers ejerperiode. Køber gøres opmærksom på, at ejendomsskat hæfter på ejendommen forud for øvrige kreditorer. Køber forpligter sig til at medvirke til, at en eventuel senere regulering fordeles mellem parterne ift. ejertid, hvis ikke dette sker automatisk. Sælger medvirker ikke hertil, og er i øvrigt uden ansvar herfor.
En ejer af en ejendom der i 2011-2020 har betalt boligskat af en for høj ejendomsvurdering kan blive omfattet af ”Tilbagebetalingsordningen”. Måtte køber mod forventning blive tilbagebetalt tidligere ejeres boligskattebetaling, er køber forpligtet til at medvirke til tilbagebetaling til tidligere ejere.
Køber opfordres til at søge egen rådgivning vedrørende det nye ejendomsvurderings- og boligskattesystem. Enhver ændring er sælger uvedkommende.
Køber kan læse mere om disse og yderligere ændringer på www.vurderingsportalen.dk.