Bevaring i Varde Kommune

Her kan du få et overblik over de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i kommunen.

Varde Kommune har en rig historisk arkitektur. Fra Vestkystens særegne fiskergårde til Vardes middelalderlige bykerne kan man opleve egnens kulturhistorie fortalt i mursten. Dette er en velbevaret fortælling at være stolt af og værne om.

Derfor kan du på denne side finde inspiration til vedligeholdelsen og istandsættelsen af dit hus, søge viden om støttemuligheder og få overblik over kommunens og privates indsatser for bevaringen af den arkitektoniske kulturarv.

Bevaring i Varde Kommune

Bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer og bevarende lokalplaner

Pil ned ikon

I Varde Kommune har vi fokus på kommunens bevaringsværdige huse og kulturmiljøer. Dette afspejles i kommunens planarbejde, hvor de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer står beskrevet flere steder.

Kommuneplan 2021 indeholder en oversigt over kommunens bevaringsværdige bygninger samt beskrivelse af kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer. Derudover findes der bevarende lokalplaner. Nedenunder kan du få et overblik over de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i kommunens planer.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
I Varde Kommune ligger en lang række bevaringsværdige bygninger – såvel i byer som på landet. De bevaringsværdige huse står oplistet i kommuneplanens planhæfter.
Læs mere i rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021 (Planhæfter og rammer for lokalplanlægning)

De bevaringsværdige bygninger kan også findes på kommunens kort. Slå ”Kommuneplan 2021” og underkategorierne ”Tema 08 – Kulturmiljøer og bevaring” og ”Bevaringsværdige bygninger” til.
Link til det digitale kort over Varde Kommune

Hvis du bor i en, i kommuneplanen udpeget bevaringsværdig, bygning er det et tegn på, at du bor i et hus, der er så flot, at det bemærkes af andre. Med mindre huset er omfattet af en bevarende lokalplan gælder de samme regler for bevaringsværdige huse som for alle andre – med undtagelse af nedrivningstilfælde, jf. kap. 5 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bemærk, at der gælder andre regler for fredede bygninger.

BEVARINGSVÆRDIGE KULTURMILJØER
Ved siden af de bevaringsværdige bygninger besidder Varde Kommune en række bevaringsværdige kulturmiljøer. Et kulturmiljø er defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Udpegningen og beskrivelserne af de bevaringsværdige kulturmiljøer fremgår af afsnit 8 i kommuneplanens redegørelse.
Læs mere i Redegørelsen til Kommuneplan 2021

Udstrækningen af de bevaringsværdige kulturmiljøer kan ligeledes ses på kommunens kort. Slå ”Kommuneplan 2021” og underkategorien ”Tema 08 – Kulturmiljøer og bevaring” og “Bevaringsværdige kulturmiljøer” til.
Link til det digitale kort over Varde Kommune

BEVARENDE LOKALPLANER
En måde at sikre de bevaringsværdige kulturmiljøer og øvrige områder med bevaringsinteresser er gennem lokalplanlægning. Der findes ingen fast form for bevarende lokalplaner, og de fleste lokalplaner indeholder forskellige bevaringshensyn.

I Varde Kommune er følgende bevarende lokalplaner gældende:
Lokalplan 03.004.02 Bevarende lokalplan for Ho (åbner i nyt vindue)
Lokalplan 23.02.L01 Sygehuskvarteret – Lokalplan for ejendomme i sygehuskvarteret i Varde (åbner i nyt vindue)
Lokalplan L 705 Landsbyen Mejls, herunder den spredte gårdbebyggelse Bjerggårde (åbner i nyt vindue)
Lokalplan 23.01.L02, Bevarende lokalplan for Varde Midtby (åbner i nyt vindue)
Lokalplan 07.10.L01 Bevarende lokalplan for Henne Kirkeby (åbner i nyt vindue)
Lokalplan 02.10.L01 Bevarende lokalplan for Damsmark, Damsmarkvej 17 (åbner i nyt vindue)

Lokalplan 04.005.04 Sommerhusområde ved Vejers sydstrand (åbner i nyt vindue)

DE HISTORISKE GADER – DEMONSTRATIONSGADER
Spigerborggade, Nikolaikirkestræde og Fiskergade er udpegede demonstrationsgader. Her vil kommunen udskifte gadelamper og opsætte af bænke og skraldespande, som vil være med til at skabe et attraktivt og hyggeligt bymiljø, der inviterer til ophold. Projektet vil være model for udviklingen af byens øvrige historiske gader.

Private initiativer

Pil ned ikon

Der er i Varde tradition for at engagere sig i lokallivet. Dette gælder også inden for den arkitektoniske kulturarv, hvor private og foreninger gør en stor indsats for at bevare kommunens historiske bygninger, gader og kulturmiljøer.

I Varde Kommune er vi stolte af vores omgivelser og vores foreningsliv. Dette afspejler sig i det private engagement i den arkitektoniske kulturarv. Nedenunder introduceres du til nogle af de private bevaringsinitiativer, du kan finde i kommunen.

BEVARINGSFORENINGEN FOR VARDE
Bevaringsforeningen for Varde har siden grundlæggelse 1975 arbejdet aktivt for bevaringen af Vardes gamle huse. Med den kommunale sammenlægning i 2007 udvidedes foreningens interesseområde, og foreningen dækker således hele kommunen. Foreningens aktive medlemmer er hjælpsomme og åbne overfor henvendelser vedrørende kommunens bevaringsværdige huse. Hvert år uddeler foreningen Årets Bevaringspris. I 2021 gik prisen til Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde..
Læs mere på Bevaringsforenings hjemmeside (åbner i nyt vindue)

BEVARVARDE.DK
På hjemmesiden bevarvarde.dk, der sammen med Designmanual for Varde Midtby 2011 er udarbejdet på privat initiativ af Poul Erik Bech, kan man læse om Vardes og de enkelte huses og gaders historie. Det er samtidig muligt at registrere, indhente og tilføje oplysninger om sin ejendom i hjemmesidens database.
Læs mere på hjemmesiden Bevarvarde.dk (åbner i nyt vindue)

DESIGNMANUAL
Designmanual for Varde Midtby 2011 angiver retningslinjer for en omlægning og nyindretning af midtbyens historiske gader. Designmanualens idealistiske anvisninger har fungeret som udgangspunkt for kommunens arbejde med de historiske dele af midtbyen.
Læs mere i designmanualen (åbner i nyt vindue)

Guider til bevaringsværdige huse

Pil ned ikon

Internettet er fuldt af guider med god og nyttig information om historiske byggeskikke og materialer, restaureringsanvisninger, inspiration og lignende. Nedenunder finder du en række link og introduktioner til nogle af de mest anvendelige guider.

BEVARING OG ENERGIOPTIMERING
Bygningskultur Danmark har udarbejdet en energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Guiden indeholder al den nødvendige information for at igangsætte en energioptimering af sit bevaringsværdige hus.

Læs energiguiden her (åbner i nyt vindue)

RESTAURERINGSGUIDER
Center for Bygningsbevaring har udarbejdet en række hæfter med råd og vejledning til vedligeholdelse og istandsættelse af gamle bygninger.
Læs Rådvads Bygningsbevarings-anvisninger her (åbner i nyt vindue)

Generelle guider
Center for Bygningsbevaring har i 2018 revideret håndbogen ”Bevaringsværdige bygninger – Sikring af bevaringsværdier”
Håndbogen kan findes her (åbner i nyt vindue)

Fonden Byg-Erfa har siden 1977 indsamlet og formidlet byggeteknisk erfaring. På fondens hjemmeside kan du få et overblik over den omfattende erfaringssamling. Bemærk, at det kræver et betalingsabonnement at få adgang til at læse artikler.
Læs mere i Byg-Erfas samling af erfaringsblade (åbner i nyt vindue)

Vinduer
Hjemmesiden Viden om Vinduer indeholder al almennyttig viden om vinduer, deres anatomi og bevaring. Her findes introduktioner til materialer, vinduestyper og deres historie.
Læse mere om viden om vinduer (åbner i nyt vindue)

Facader og tag
I Mur-Tags database findes omfangsrige og detaljerede beskrivelser af producenter, materialer og udførelsesmetoder til direkte brug eller inspiration ved opførelse, ændring, vedligeholdelse og reparation af facader og tag.
Læs mere i Mur-Tags database (åbner i nyt vindue)

Nordisk Kalkforum ved alt, der er værd at vide om kalkning af gamle bygninger. På deres hjemmeside kan du finde detaljerede og tekniske introduktioner til materialer, udførelse og skader.
Læs mere om kalkning (åbner i nyt vindue)

Dansk Tækkemandslaug har på sin hjemmeside en række vejledninger til ejere af huse med stråtag.
Se vejledningerne her (åbner i nyt vindue)

Arkitektur i Varde Kommune

Pil ned ikon

Et godt kendskab til en bygnings historie, arkitektoniske stilart og oprindelige udseende er af stor betydning ved istandsættelse og almindelig vedligeholdelse af bevaringsværdige huse. Nedenunder finder du en kort introduktion til den eksisterende og bevaringsværdige arkitektur i Varde Kommune.

VARDE KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIVER
Hos de lokalhistoriske arkiver er det muligt at søge information om den pågældende egns historiske bygninger – ikke mindst i form af gamle billeder. De fleste arkiver har på deres hjemmeside en database med tilhørende søgefunktion. Søg på din adresse eller andre stednavne.
Se en oversigt over kommunens lokalhistoriske arkiver (åbner i nyt vindue)

STILBLADE
Varde Kommune har i forbindelse med de seneste bevarende lokalplaner udarbejdet en række stilblade, som beskriver de stilarter, der findes i Varde by og kommune, stilarternes særkende og deres sårbarheder.

Selvom stilbladene i første omgang er skrevet i tilknytning til et særligt område, er stilarterne generelle, og stilbladene er derfor relevante i hele kommunen.

Gadehuse i købstaden (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Gadehuse i købstaden (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Klassicistiske huse (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Det historicistiske etagehus (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Den historicistiske villa (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Den historicistiske villa (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Den nationalromantiske villa (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Villaer i jugendstil (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Bedre byggeskik (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Det nyklassicistiske etagehuse (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Nyklassicistiske huse (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Etagehuse i national funkis (Varde Midtby) (åbner i nyt vindue)

Funkisbungalowen (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Den danske funktionelle villa (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Statslånshuset (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Murermestervillaen fra 1950’erne (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

Typehuset (Sygehuskvarteret) (åbner i nyt vindue)

På Bygningskultur Danmarks hjemmeside findes et udvidet antal stilblade, som omfatter de fremherskende stilarter og understilarter helt fra 1000-tallet til i dag.
Bemærk, at det kræver betalingsabonnement at få adgang til stilbladene.
Find flere stilblade på Bygningskultur Danmarks hjemmeside (åbner i nyt vindue)

FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I DANMARK
På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en oversigt over Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger. Det er muligt at søge via adresse og på kort. Bemærk, at der hele tiden foretages nye bevaringsregistreringer i hele landet, og at der desuden ikke er fuldstændig lighed mellem Kulturstyrelsens oversigt og kommunernes – som vist i kommuneplanerne.
Find fredede og bevaringsværdige bygninger på Kulturarvstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Økonomi

Pil ned ikon

At være tro ved en ældre bygnings stil og oprindelige fremtoning kan ofte medføre nye eller forøgede udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse. Heldigvis findes der i Danmark en række støttemuligheder, og ikke mindst de mange private fonde spiller en vigtig rolle i bevaringen af vores nationale arkitektoniske kulturarv. Nedenunder finder du råd og vejledning til at søge støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

PRIVATE FONDE
Der findes i Danmark en lang række fonde, som yder støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger.

På listen står Varde Bevaringsfond, hvis interessesfære ligesom Bevaringsforeningen for Varde dækker hele Varde Kommune. Fonden yder almindelig støtte i form af rente- og afdragsfrie lån, som forfalder ved ejerskifte.
Skriv til Bevaringsfonden (åbner et nyt vindue)

FONDSSTØTTE OG SKATTEFRADRAG
For fredede bygninger findes en lang række fradragsmuligheder og -rettigheder. Disse redegøres der grundigt for på Bygningsfredningsforeningens hjemmeside
Læs mere om støtte- og fradragsmuligheder (åbner i nyt vindue)

For bevaringsværdige bygninger bør særligt nævnes, at offentlige tilskud ydet til bygningsarbejde på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Samme gør sig gældende for andre (private) tilskud, såfremt der ydes eller kan ydes offentligt tilskud.