Kommunen på kort

Kort giver overblik. På Varde Kommunes web kort har du fx mulighed for at finde oplysninger, om hvilken lokalplan der gælder for din ejendom eller udbredelsen af registreret jordforurening.

Du kan via dette link gå til kortet over Varde Kommune (åbner i nyt vindue) 

Kortet er opbygget af en række lag, som fx Lokalplan, Jordforurening, Luftfoto og Højdekurver. Lag kan tændes og slukkes i menuen til venstre, og i menuen ”Jeg vil gerne…” samt menuen over kortet findes en række værktøjer som fx Søg adresse, Identificer, Måling og Tegn.

Hvis du kun har brug for at se skelgrænser for din ejendom, kan du søge din adresse på kortet herunder. Vær opmærksom på at skelgrænserne på kortet kun er vejledende.

Du man også læse mere om skel og matrikelkortet på Geodatastyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Vis stort kort