Søg aktindsigt

Alle har ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Læs her, hvordan du gør.

For at få aktindsigt i en sag hos Varde Kommune skal du kontakte os og beskrive, hvad du ønsker aktindsigt i.

Du kontakter os bedst ved at skrive direkte til den bestemte ansatte eller afdeling, du søger aktindsigt hos. Alternativt kan du skrive til vardekommune@varde.dk. Så finder vi ud af, hvem der kan svare på din anmodning.

Om aktindsigter

Svartid

Pil ned ikon

En anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt besvares i løbet af syv arbejdsdage. Vi gør altid, hvad vi kan for at besvare en anmodning så hurtigt som muligt, men tager besvarelsen længere tid end syv arbejdsdage (fx fordi den er meget omfattende), får du, inden de syv arbejdsdage er gået, besked om, hvornår du i stedet får svar på din anmodning.

Gebyr ved aktindsigt

Pil ned ikon

Pr. 1. januar 2022 er der indført gebyr ved aktindsigter i Varde Kommune.

VIGTIGT – hvis du er part i en sag, så vil der ikke blive opkrævet gebyr for aktindsigt.

Gebyrer ved aktindsigt

 • Papirkopi – 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt side
 • Elektroniske dokumenter og dataudtræk –  100 kr. ved mere end 100 sider
 • Udgifter til omkostninger til fremstilling af evt. lydbånd, film eller andet medie – herunder udgifter til personaleressourcer.

Der medtages ikke udgifter til personaleressourcer for selve sagsbehandlingen af anmodningen om aktindsigt.

Undtagelser for gebyr ved aktindsigt:

 • betaling er mindre end 100 kr.
 • Varde Kommune anmoder om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af dokumenterne
 • anmodning om indsigt i egne oplysninger, jf. offentlighedslovens § 8.

Har du behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte det politiske sekretariat på sekretariatet@varde.dk

Miljøoplysningsloven

Særlige gebyrer ved aktindsigt under Miljøoplysningsloven

 • Papirkopi – 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt side
 • Elektroniske dokumenter – Udgifter til omkostninger til fremstilling af evt. lydbånd, film eller andet medie – herunder udgifter til personaleressourcer.

Der medtages ikke udgifter til personaleressourcer for selve sagsbehandlingen af anmodningen om aktindsigt.

Undtagelser til gebyrer ved aktindsigt under Miljøoplysningsloven

 • betaling er mindre end 25 kr.
 • Varde Kommune anmoder om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af dokumenterne
 • anmodning om indsigt i egne oplysninger, jf. offentlighedslovens § 8.

Undtagelser for aktindsigt

Pil ned ikon

Hvis du har lavet en aktindsigtsanmodning, der er så omfattende, at ressourceforbruget til besvarelsen vil være for stort, kan du blive bedt om at præcisere din anmodning. Hvis det ikke er muligt, kan din anmodning om aktindsigt potentielt blive afslået.

Offentlighedsloven undtager derudover visse typer af sager fra aktindsigt. Det drejer sig typisk om personalesager eller enkeltpersoners private forhold. Altså sager, hvor der er tale om oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten.

Part i en sag

Pil ned ikon

Udover den almindelige aktindsigt har du som part i en sag særlige rettigheder. Der er nemlig oplysninger om en selv, som du gerne selv må blive bekendt med, men som andre ikke kan få adgang til. Det kan fx være et konkret sagsbehandlingsforløb, du har været involveret i.

Meroffentlighed

Pil ned ikon

I Varde Kommune overvejer vi ved enhver anmodning om aktindsigt, hvorvidt der er øvrige dokumenter, der er oplagte at udlevere i forbindelse med aktindsigten, selvom aktindsigten i sig selv ikke omhandler dem specifikt.