Afrapportering om whistleblowerordning

På denne sider finder du årsberetninger og afrapportering for Varde Kommunes whistleblowerordning, som kan benyttes af alle nuværende ansatte i Varde Kommune.

Årsberetning for 2022

Pil ned ikon

Den 17. december 2021 trådte lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. I Varde Kommune valgte vi, at whistleblowerordningen kan benyttes af nuværende ansatte i
kommunen, og der kan foretages indberetninger om overtrædelser af dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af gældende dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. Som eksempler på forhold der vil falde indenfor ordningen kan nævnes: Bestikkelse, tyveri, bedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter, overtrædelse af reglerne om magtanvendelse m.fl.

Whistleblowerordningen er organisatorisk placeret i Juridisk og Politisk Sekretariatet sammen med Borgerrådgiverfunktionen. Vi etablerede en løsning til håndtering af henvendelserne via whistleblowerordningen i samarbejde med advokatfirmaet DAHL, som har en webbaseret løsning, som blandt andet sikrer, at der kan kommunikeres med eventuelle whistleblowere samtidigt med, at anonymiteten kan bevares.

Samtidig blev etableret en whistleblowerenhed i Varde Kommune som består af personale- og udviklingschef Karoline Klaksvig, sekretariatschef og DPO Pia Koch Hauge samt borgerrådgiver Yvonne Larsen.

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, skal der en gang årligt offentliggøres oplysningerne om hvilken aktivitet der har været i ordningen i det forgangne år. Nærværende offentliggørelse omfatter kalenderåret 2022. Offentliggørelsen omfatter ligeledes aktiviteter for perioden 17. december 2021 til 31. december 2021.

Der har været én henvendelse, som er blevet vurderet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Henvendelsen kom ind telefonisk direkte til Borgerrådgiveren, og indberetter benyttede dermed ikke den, af advokatfirmaet DAHL, hostede IT-løsning.

Henvendelsen faldt uden for lovens anvendelsesområde og er efterfølgende i stedet blevet behandlet på anden vis i samråd med indberetter.

Årsberetning for 2023

Pil ned ikon

Beretning om aktivitet for Varde Kommunes whistleblowerordning 2023

Baggrund

Whistleblowerordningen i Varde Kommune er etableret i henhold til Lov om beskyttelse af whistleblowere, Lov nr. 1436 af 29. juni 2021, og kan benyttes af nuværende ansatte i kommunen.

Der kan foretages indberetninger om alvorlige lovovertrædelser, både i form af handlinger eller undladelser, eller øvrige alvorlige forhold samt visse overtrædelser af EU-retten.

Whistleblowerenheden i Varde kommune udgøres af personale- og udviklingschef Kirsten Olstrøm, sekretariatschef Pia Koch Hauge samt borgerrådgiver Yvonne Larsen.

Whistleblowerordningen varetages desuden i samarbejde med advokatfirmaet DAHL der stiller en teknisk IT-løsning til rådighed som bl.a. sikrer, at der kan kommunikeres med eventuelle whistleblowere samtidig med, at indberetter har mulighed for at bevare sin anonymitet.

Offentlighedsordning

I henhold til lov om bestyrtelse af whistleblowere § 27, skal der en gang årligt offentliggøres oplysningerne om hvilken aktiviteten der har været i ordningen i det forgangne år.

Nærværende offentliggørelse omfatter kalenderåret 2023.

Der har været én henvendelse som er blevet vurderet i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Henvendelsen kom ind via det særlige IT ordning og indberetter var anonym.

Henvendelsen faldt uden for lovens anvendelsesområde og er derfor blevet afvist af whistleblowerenheden i medfør af whistleblowerlovens § 12, stk. 3. Henvendelsen omhandlede et ansættelsesretligt emne.

Sagsbehandlingsfristerne i whistleblowerlovens § 12, stk. 2, blev overholdt i sagen.