KIMO - Kommunernes Internationale Miljøorganisation

KIMO er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund, særligt i spørgsmål om havmiljøforurening. Varde Kommune er medlem og huser også sekretariatet for KIMO Danmark.

KIMO blev stiftet af fire nordsøkommuner i 1990, og har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa. I Danmark var Esbjerg det stiftende medlem, og KIMO Danmark har med tiden bredt sig rundt om Jylland og videre til øerne. Det internationale KIMO-samarbejde for lokale myndigheder strækker sig i dag fra det nordøstlige Atlanterhav til Østersøen.

Organisationens arbejde er tværpolitisk og drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner. Gennem KIMO har kommunerne et netværk og forum til vidensdeling, hvor man kan øge bevidstheden om de problemstillinger, som truer kysterne og havene. KIMO arbejder også bredere for at sætte havmiljø på dagsordenen og kan via samarbejdspartnere og forbindelser påvirke national og international lovgivning.

Varde Kommune er i KIMO Danmark repræsenteret af Preben Friis Hauge, som er formand for organisationen.

Læs mere om KIMO på deres hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kontaktperson i Danmark

Ryan Metcalfe – rydm@varde.dk

Sekretariatet for KIMO Danmark c/o Varde Kommune

Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde.

Følg KIMO på sociale medier

Pil ned ikon