Økonomi

Her kan du finde kommunens budgetter, regnskaber, takster, befolkningsprognose og nøgletal

Vi vil gerne give borgere, virksomheder og andre interesserede indsigt i Varde Kommunes økonomi.

I menuen til højre kan du selv vælge, hvad du gerne vil læse mere om.

Det kan fx. være…

  • Budgetter  – hvis du vil se de seneste årsbudgetter med tilhørende overslagsår
  • Regnskaber – hvis du vil læse de seneste års- og halvårsregnskaber
  • Takster – hvis du skal have dit barn passet, have bygget til, have mad på plejehjemmet, osv.
  • Nøgletal – hvis du gerne vil sammenligne Varde med andre kommuner
  • Bankkonto – hvis du skal indbetale penge til Varde Kommune