Trafik- og masterplan for Blåvand bymidte

Bymidten i Blåvand løftes visuelt og trafikken på Blåvandvej minimeres

Med Trafik-og masterplanen for Blåvand bymidte løftes bymidtens visuelle udtryk, naturen inviteres ind i byrummene, der skabes flere mulighed for ophold og pauser, og trafikken på Blåvandvej reduceres ved at skabe sammenhæng mellem parkeringspladserne på bagsiden af bebyggelserne.

Planen er udarbejdet på baggrund af grundig kortlægning af trafikken i Blåvand i 2019. På baggrund af analyser og erfaringer vurderer rådgiverholdet bag Trafik- og masterplanen, at trafikken på Blåvandvej kan reduceres med op til 30%.

I påsken 2023 blev fortaget parkeringsundersøgelser på baggrund af disse og løbende trafiktællinger er udarbejdet en trafik- og parkeringsanalyse af de forventede forhold hvis søgevejene etableres

Hele projektet kommer til at indeholde et  vejvisnings-koncept  som vil være genkendeligt for hele Vestkysten.   Via et fælles udtryk på skilte, infotavler, og udvalgte bænke ved attraktioner, skabes  genkendelighed og sammenhæng langs hele destination Vestkysten.

Se hvordan skiltene kommer til at se ud her

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune og Blåvand udvikling. Planen har været fulgt tæt af en følge- og styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Blåvand, Erhvervsforeningen, Borgerforeningen, Realdania, Varde Kommune og Byrådet. Undervejs i processen har planerne og idéerne været udstillet i medborgerhuset i Blåvand, hvor der har været mulighed for at kommentere på planerne.

Følgegruppen består af:

 • Blåvand-Ho Erhverv: Victor Buch
 • Blåvand-Ho Erhverv: Brian Ørnskov
 • Blåvand Grundejerforening: Per Øgaard
 • Grundejerforeningen Blåvand Nord: Helge Larsen
 • Blåvand-Ho Borgerforening: Vakant
 • Rep. for grundejere i midtbyen: Ingelise Terkildsen


Deltagere i følgegruppemødet, uden stemmeret:

 • Direktør for Plan, Kultur og Teknik (Mødeleder): Karoline Klaksvig
 • Chef for Plan og GIS: Trine Lyhne
 • Konstitueret chef for Vej og Park: Octavian Lengyel
 • Projektleder: Marlene Plet
 • Arkitekt: Anne Bjerggaard


Styregruppen består af:

 • Blåvand-Ho Erhverv: Finn Christensen
 • Blåvand Grundejerforening: Susanna Jensen
 • Grundejerforeningen Blåvand Nord: Poul Hopp
 • Blåvand-Ho Borgerforening: Mariane Holm
 • Rep. for grundejere i midtbyen: Peter Nissen
 • Realdania: Stine Lea Jacobi


Deltagere i styregruppemødet, uden stemmeret:

 • Formand: Steen Holm Iversen
 • Politiker: Peter Nielsen
 • Direktør for Plan, Kultur og Teknik: Karoline Klaksvig
 • Chef for Plan og GIS: Trine Lyhne
 • Projektleder: Marlene Plet
 • Arkitekt: Anne Bjerggaard


Beslutningskompetencen for projektets udførelse er placeret hos Styregruppen, der refererer tilbage til Plan- og Teknikudvalget i Varde Kommune.

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 47,6 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 

 • Varde Kommune – 31,7 millioner kroner.
 • Realdania – 5,2 millioner kroner.
 • Lokal medfinansiering fra Blåvand – 120.000 kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 7,2 millioner kroner

Tids- og procesplan

Pil ned ikon

Byrådet har på deres møde d. 12.02.2021 godkendt Trafik- og masterplanen, og at der udarbejdes en lokalplan som gør trafik- og masterplanen juridisk bindende fremadrettet. Planarbejde, projektering og anlægsarbejde kommer til at løbe frem til udgangen2025.

Der vil undervejs forekomme justeringer i tidsplanen.

tidsplan

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebook side “Blåvand Bymidte” ved at klikke her

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer et par gange om året.

Nyhedsbrev januar 2022

Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev  november 2022

Nyhedsbrev februar 2023

Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrev september 2023

Nyhedsbrev oktober 2023

Nyhedsbrev november 2023

Nyhedsbrev maj 2024