Trafik og masterplan for Blåvand bymidte

Bymidten i Blåvand løftes visuelt og trafikken på Blåvandvej minimeres.

Med Trafik og masterplanen for Blåvand bymidte løftes bymidtens visuelle udtryk, naturen inviteres ind i byrummene, der skabes flere mulighed for ophold og pauser og trafikken på Blåvandvej reduceres ved at skabe sammenhæng mellem parkeringspladserne på bagsiden af bebyggelserne.

Planen er udarbejdet på baggrund af grundig kortlægning af trafikken i Blåvand i 2019. På baggrund af analyser og erfaringer vurderer rådgiverholdet bag Trafik- og masterplanen, at trafikken i på Blåvandvej kan reduceres med op til 30%.

 

Hele projektet kommer til at indeholde et  vejvisnings-koncept  som vil være genkendeligt for hele Vestkysten.   Via et fælles udtryk på skilte, infotavler, og udvalgte bænke ved attraktioner, skabes  genkendelighed og sammenhæng langs hele destination Vestkysten.

Se hvordan skiltene kommer til at se ud her

Involverede parter

Pil ned ikon

Planen er udarbejdet for Varde Kommune og Blåvand udvikling. Planen har været fulgt tæt af en arbejds- og Styregruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne i Blåvand, Erhvervsforeningen, borgerforeningen, Realdania, Varde Kommune og Byrådet. Undervejs i processen har planerne og ideerne været udstillet i medborgerhuset i Blåvand, hvor der har været mulighed for at kommenterer på planerne.

 

Følgegruppen består af:

 • Victor Buch repræsenterer Blåvand Ho Erhverv
 • Brian Ørnskov repræsenterer Blåvand Ho Erhverv
 • Helge Larsen, Grundejerforeningen Blåvand Nord
 • Niels Arne Jessen, Blåvand Borgerforening
 • Per Øgaard, Blåvand Grundejerforening
 • Ingelise Terkildsen, rep. for grundejere i midtbyen
 • Thomas Jaap, Direktør for Plan, Kultur og Teknik – mødeleder
 • Jørgen Nielbæk, Varde kommune, projektleder (ansvar for udbuds- og program fasen, økonomi samt interessentinvolvering)
 • Marlene Plet, Varde kommune ansvar for udbud og den fysiske gennemførelse af planen
 • Anne Bjerggaard, Varde kommune arkitekt og ansvarlig for lokalplan
 • Bjarne Fly, Leder for driften Varde kommune

Styregruppen består af:

 • Steen Holm Iversen, Politiker VK (formand)
 • Peter Nielsen, Politiker VK
 • Thomas Jaap, Direktør for Plan, Kultur og Teknik VK
 • Henrik Lund, Realdania
 • Finn Christensen, Feriekompagniet A/S,
 • Blåvand Ho Erhverv
 • Peder Nissen, rep. for grundejere i bymidten
 • Poul Hopp, Blåvand Nord Grundejerforening
 • Susanna Jensen, Blåvand Grundejerforening.
 • Mariane Holm, Blåvand Ho Borgerforening

Projektleder og Realdanias kontaktperson gennem hele realiseringen:

Jørgen Nielbæk
Beslutningskompetencen for projektets udførelse er placeret hos Styregruppen, der refererer tilbage til Plan og Teknikudvalget i Varde Kommune.

Økonomi

Pil ned ikon

Projektet vurderes til en samlet udgift på omkring 47,6 millioner kroner. Projektet finansieres således:

 

 • Varde Kommune – 31,7 millioner kroner.
 • Realdania – 5,2 millioner kroner.
 • Lokal medfinansiering fra Blåvand – 120.000 kroner.
 • De erhvervsdrivendes medfinansiering med belægninger på egen ejendom – 7,2 millioner kroner

Tids- og procesplan

Pil ned ikon

Byrådet har på deres møde d. 12.02.2021 godkendt Trafik- og masterplanen, og at der udarbejdes en lokalplan som gør trafik- og masterplanen juridisk bindende fremadrettet. Planarbejde, projektering og anlægsarbejde kommer til at løbe frem til udgangen2025.

Der vil undervejs forekomme justeringer i tidsplanen.

tidsplan

Nyhedsbrev og Facebook

Pil ned ikon

Undervejs kan du følge udviklingen af projektet på vores Facebook side “Blåvand Bymidte” ved at klikke her

Du kan også modtage nyhedsbreve om planlægningen af projektet og de beslutninger der træffes i styre- og arbejdsgruppe ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev  på anbc@varde.dk.

Nyhedsbrevene udkommer et par gange om året.

Nyhedsbrev januar 2022

Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev februar 2023