Vinter, sne og glatføre

Her kan du se, hvor og hvordan Varde Kommune rydder og salter veje og stier, og hvilke forpligtelser du har som grundejer.

Kort beskrivelse af , hvad du skal holde som grundejer

Snerydde og glatførebekæmpe fortov og sti hvor:

  • Der er fortov eller sti langs den side, hvor der er adgang til ejendommen.
  • Fortov og sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, eksempelvis en hjørnegrund.

Varde Kommune holder de fortove og stier, på kortet vist med signaturen Tyk lyseblå streg  fortov og Tynd lyseblå streg. sti.

Er der ikke en sådan signatur ved din ejendom, er det dig, som grundejer, der skal holde arealet.

Få mere information i folderen Vinter, sne og glatføre eller Vinter- og renholdelsesregulativet

Kommunen salter og rydder sne i perioden 15. oktober til 15. april.

Læs også: Dine forpligtelser for renhold som grundejer

Vinter hvem, hvad, hvor?

I denne rækkefølge rydder vi vejene - se kort

Pil ned ikon

Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken.

Kommunen rydder og salter gennemfartsvejene og de mest trafikerede veje og stier, så de er klar til morgentrafikken. Derefter kommer turen til boligområderne, hvis det er nødvendigt.

Detaljer om vinterbekæmpelse og renhold der hvor du bor, findes på kortet nedenfor. Indtast din adresse og se i kortet, om din vej bliver holdt af kommunen. Du skal som hovedregel selv vinterbekæmpe og renholde fortov og sti udfor din grund, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. Bor du på en privat fællesvej, skal du også holde vejen.

Se kort med vinterklasser her

 

Hvem har ansvaret: Kommunen eller grundejer?

Pil ned ikon

Er du i tvivl, om det er kommunen eller dig selv, der ansvaret for at rydde?

Se denne gennemgang, illustreret med tegninger: Vinter, sne og glatføre

Alternativet fortæller regulativet her i detaljer om vinterbekæmpelse og renhold af kommunens veje, cykelstier, fortove og pladser: Vinter- og renholdelsesregulativ

Har du gener med vintertrafikken i dit lokalområde?

Pil ned ikon

Vi tager løbende stilling til vores prioritering af veje og stier i forhold til snerydning og saltning.

Derfor hører vi gerne fra dig, hvis du oplever store gener med vintertrafikken i dit lokalområde.

Du kan henvende dig på vejogpark@varde.dk

Annonceret information om saltning og snerydning

Pil ned ikon

Se informationen om den kommende vinter, som annonceret i medierne ved at trykke her.