Har du været ude for et uheld?

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller lignende kommer til skade på offentlig vej eller fortov, kan du søge om erstatning.

Du kan anmelde skaden på mail til Vej og Park. Din anmeldelse skal indeholde oplysninger om:

  • Skadestedet
  • Tidspunktet for uheldet
  • Navn, adresse og telefonnummer
  • Hvordan skete uheldet
  • Hvilken skade er sket, materiel eller personskade

Når vi har behandlet din henvendelse, vil du modtage direkte besked fra vores forsikringsselskab.

Hvis uheldet er sket på grund af manglende snerydning på et fortov, er det grundejeren, der er ansvarlig. Det betyder, at et eventuelt erstatningskrav skal rettes til grundejeren.