Parkering

Få overblik over reglerne for parkering i Varde Kommune

Bekendtgørelsen er vedtaget i Byrådet, i maj 2017.

Læs bekendtgørelsen om standsning og parkering i Varde Kommune (åbner i nyt vindue).

Spørgsmål til parkering i Varde Kommune

Hvad siger Tomgangsregulativet?

Pil ned ikon

De vigtigste punkter i regulativet er, at motorkøretøjer ikke må holde i tomgang mere end 1 minut. Tidsbegrænsningen gælder ikke, når man holder i trafikkø, når der er tale om reparation og justering af motoren, når der er tale om udrykningskøretøjer, samt i situationer hvor der kræves motorkraft for at betjene udstyr i forbindelse med udførelse af en arbejdssituation i professionelt øjemed.

Læs regulativ for køretøjer i tomgang her (åbner i nyt vindue)

Hvad siger færdselsloven?

Pil ned ikon

På offentlige områder, indenfor byzoneskiltene, må der hverken standses eller parkeres, helt eller delvis på:

  • Fortov
  • Cykelsti
  • Gangsti
  • Midterrabat
  • Helleanlæg

Udenfor byzone område kan køretøjer, med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg., standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Et havareret køretøj må holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Hvem varetager parkeringskontrol og afgifter?

Pil ned ikon

I Varde Kommune er parkeringskontrollen overdraget til P-Nord. Aftalen er trådt i kraft den 15. september 2014. Den betyder, at P-Nord på vegne af Varde Kommune varetager den fysiske kontrol på gaderne i henhold til færdselsloven og Varde Kommunes Bekendtgørelse, samt den administrative behandling af udsendte afgifter.

Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en ind- og udkørsel, f.eks. ved porte er 1020 kroner.

Kommunen eller Politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Der kan dog højst pålægges 3 parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Holder du ulovligt på samme sted flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.