Frivilligt Socialt Arbejde

Organisationer, foreninger og projekter, der udfører frivilligt, socialt arbejde, kan søge om økonomisk tilskud fra Varde Kommune

 

Frivillig Socialt Arbejde

I Varde Kommune er vi heldige at have mange frivillige, som udfører frivilligt arbejde på det sociale område og står for tilbud, der forebygger og aktiverer. Det frivillige arbejde bliver udført af enkeltpersoner, grupper, organisationer eller foreninger på det sociale og sundhedsmæssige område, der arbejder for grupper eller personer, der har det svært.
Det frivillige sociale arbejde retter sig mod kommunens borgere og kan for eksempel være:

 • rådgivnings- og besøgstjeneste
 • frivillighedscentre og kontaktsteder
 • foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
  forskellige former for aflastningstjenester for pårørende
 • krisecentre
 • socialcafeer
 • væresteder
 • sociale aktiviteter for eksempel truede unge, etniske minoriteter eller i boligområdet
 • brugerorganisering for eksempel for hjemløse eller personer med misbrug

Yderligere oplysninger omkring frivilligt socialt

Ansøgningsfrister

Pil ned ikon

Der er to ansøgningsfrister:

 • 1. oktober er ansøgningsfrist primært til driftstilskud til det kommende år.
 • 1. april er ansøgningsfrist primært til projekttilskud til konkrete projekter samt for pensionistforeninger, der i Varde Kommune er en særlig målgruppe for støtte.

Forsikring af frivillige

Pil ned ikon

Varde Kommunes forsikringsteam har udarbejdet en pjece om forsikringsforhold for frivillige

Værdien af de frivilliges hjælp er uvurderlig, og Varde Kommune anerkender indsatsen som helt uundværlig… men hvordan er det lige med forsikringsforholdene, når du udfører frivillige indsatser?

Når du udfører frivilligt arbejde for Varde Kommune, er det vigtigt, at du ved, hvordan du selv og andre er dækket rent forsikringsmæssigt.

 

Hent Varde Kommunes pjece Frivillig og forsikringsdækning

I pjecen Frivillig og forsikringsdækning kan du læse mere om, hvad der gælder, når du udfører frivilligt arbejde for Varde Kommune.

Læs pjecen Frivillig og forsikringsdækning her (åbner i nyt vindue)

 

Sociale foreninger i Varde Kommune

Pil ned ikon

Den sociale guide indeholder en oversigt over sociale foreninger, som bliver vedligeholdt af Frivillighuset Varde.

Se oversigten over sociale foreninger her (åbner i nyt vindue).

Principper for tildeling af §18 midler

Pil ned ikon

Gældende principper for tildeling af §18 midler pr. 15. november 2018

Der er i alle tilfælde tale om tilskud til oplevelser for beboere på plejecentre, socialt udsatte borgere, syge og/eller handicappede. Der skal gøres opmærksom på, at der foretages en vurdering af ansøgningerne i hvert tilfælde.            

Der kan gives tilskud til:

Bustur

Udflugter

Entre

Underholdning til fest/musik

Foredrag

Beløbet følger det kommunale tilskud til foredrag i aftenskoler.

Ferielejr/ferieture

Ferielejr med børn fra Varde Kommune får 800 kr. pr. barn. Regions eller Landsforeninger skal søge med udgangspunkt i forrige års antal børn.

Der gives tilskud til samarbejde mellem forskellige frivillige foreninger om aktiviteter.

F.eks. Pensionade, messer

Etablering og opstart af nye foreninger.
Mindst et af de tre punkter er opfyldt.

Ansøgeren har hjemsted/adresse i Varde Kommune

Aktiviteterne finder sted i Varde Kommune

Deltagerne/modtagerne er hovedsagligt borgere i Varde Kommune

Kurser/konference

Kurser for frivillige, så de kan løse den opgave de har påtaget sig.

Der kan gives tilskud til relevante konferencer.

Kørsel

Der kan ydes tilskud til kørsel til udflugter og til frivilliges kørsel med brugere.

Lokaletilskud

Som hovedregel ingen tilskud til lokaler.

Med mindre foreningen ikke har andre muligheder.

Frivillig fredag

Pil ned ikon

Varde Kommune inviterer alle der yder frivillig socialt arbejde til arrangement på
Rådhuset hvor vi vil fejre Frivillig Fredag sammen.
Frivillig Fredag er en anledning til at fejre de frivillige og mødes med andre frivillige på Rådhuset – se nedenstående invitation.

Varde kommune ønsker at kåre Årets Frivillig 2023 til Frivillig Fredag.

Nedenstående indstillingsskema bruges til, at indstille årets frivillig indenfor det frivillige sociale arbejde. Årets frivillig kan være en forening, eller det kan være en person, som er frivillig i en frivillig social forening. Præmien tilgår foreningen.

Find indstillingsskema til Frivilligpris 2023 (åbner i nyt vindue)

Find indbydelse til Frivillig Fredag og Fællesmøde 2023 (åbner i nyt vindue)