Socialtandpleje

Socialtandpleje er en tandplejeordning for borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Det kan for eksempel være:

  • Borgere som er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud
  • Borgere som har midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer.
  • Borgere der er gade-hjemløse og borgere på herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

I Varde Kommune er Socialtandplejen udvidet til også at omfatte andre særligt socialt udsatte grupper.

Spørgsmål og svar

Hvad tilbyder Socialtandplejen?

Pil ned ikon

 

I Socialtandplejen tilbydes to typer behandling, dels akut tandbehandling med henblik på at afhjælpe smerter, andre symptomer og andre akutte tilstande fra tænder og mund, dels funktionsopbyggende behandling, der tager sigte på at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på tænder, som opleves socialt uacceptabel. Der kan også tilbydes behandling i ”fuld bedøvelse” (generel anæstesi), hvis det skønnes nødvendigt ud fra en faglig vurdering.

Der er ingen egenbetaling på Socialtandpleje.

Hvor kan jeg blive behandlet og hvem foretager behandlingen?

Pil ned ikon

 

Det varierer fra kommune til kommune, hvem som udfører behandlingen. I Varde Kommune er det personale fra den kommunale tandpleje, som udfører behandlingen. I andre kommuner kan behandlingen foregå hos praktiserende tandlæger med aftale med kommunen, hos en kommunal klinik eller hos den regionale tandpleje, der udfører behandling på vegne af kommunen.

Hvordan kommer jeg med i Socialtandplejen?

Pil ned ikon

 

For at komme med i Socialtandplejen skal du visiteres af den kommune, du opholder dig i. Hvis du bor på forsorgshjem, benytter kommunens værested eller er i kontakt med kommunens opsøgende medarbejdere, så kan de hjælpe dig med at blive visiteret. Ellers kan du også selv kontakte kommunen.

Hvis du opholder dig i Varde Kommune kan du selv skrive direkte til Social og Handicap Myndighed, som visiterer til Socialtandplejen, på mailen socialtandpleje@varde.dk, eller ringe til Myndighed på tlf. 79 94 68 00.

Kvalitetsstandard

Pil ned ikon