Pension

Her kan du finde information om de tre typer af pension: folkepension, delpension og førtidspension.

Det er Udbetaling Danmark der varetager opgaven med pension, delpension og udbetaling af førtidspension. Det er dog kommunen, der bevilger dig førtidspension.

Folkepension

Alle der nærmer sig alderen for folkepension, får cirka to måneder før fødselsdagen et orienteringsbrev fra Udbetaling Danmark.

Selvbetjeningsløsninger til folkepension

Delpension

Delpension er en mulighed for borgere mellem 60-66 år, der ønsker at gå ned i arbejdstid. Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes.

Selvbetjeningsløsninger til delpension

Førtidspension

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne af forskellige grunde varigt er nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv. Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Selvbetjeningsløsninger til førtidspension

Læs mere om

Enkeltydelse

Pil ned ikon

Du kan søge kommunen om økonomisk hjælp – også kaldet enkeltydelse.

Hvis du søger om hjælp til enkeltudgifter foretages en individuel vurdering. I vurdering lægges blandt andet vægt på:

– hvilken udgift det drejer sig om
– om udgiften er rimelig
– din mulighed for selv at betale
– eventuelt ved indestående i banken eller optagelse af lån
– samt om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning

Du søger om enkeltydelser her: Ansøgning om enkeltydelser

Ældrecheck

Pil ned ikon

Som folkepensionist har du muligvis ret til den supplerende pensionsydelse – også kaldet ældrecheck. Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få ældrecheck.

Læs mere om ældrecheck på borger.dk

Personligt tillæg

Pil ned ikon

Personligt tillæg ydes til folkepensionister og førtidspensionister med pension før 2003 til dækning af rimelige og nødvendige udgifter,hvis pensionistens økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Personligt tillæg kan udbetales efter en nærmere konkret,  individuel vurdering af de økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter.

I vurderingen lægger vi vægt på:

– om udgiften er rimelig og nødvendig
– om du kan betale hele eller en del af udgiften ud af indtægten eller formuen
– om udgiften eller en del af udgiften kan afholdes efter anden lovgivning

For at søge om personligt tillæg, skal du udfylde ansøgning om personligt tillæg.