Hjælp til feriegæster

Hjælp til feriegæster

I Varde Kommune byder vi alle feriegæster velkommen. Det gælder også dig der har behov for sygepleje, personlig pleje eller praktisk hjælp under dit ophold.

Det er din hjemkommune, der skal bestille hjælpen hos visitationen i Varde Kommune, hjælpen bestilles ved at anvende skemaet nedenfor.

Du kan ikke selv bestille hjælpen.

For at du kan få hjælpen, skal den bestilles senest ti hverdage før ankomsten. Skal du have hjælp i en bolig, hvor du tidligere har modtaget samme type hjælp, er fristen dog kun tre hverdage.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter din hjemkommune i god tid, når du har planlagt dit ferieophold, så de kan bestille den nødvendige hjælp til dig.

Læs mere om ordningen

Hjemmehjælp

Pil ned ikon

Har du behov for hjemmepleje under dit ferieophold i Varde Kommune, kan du få hjælp enten fra hjemmeplejen i Varde Kommune eller Blåbjerg Frit Valg. Du skal oplyse til din hjemkommune, hvilken leverandør du ønsker i forbindelse med, at du aftaler dit ferieforløb med dem.

Du vil få hjælp til de samme opgaver, som du får når du er hjemme.

Får du hjælp til personlig pleje, skal din hjemkommune medsende en beskrivelse af opgaven.

 

 

Sygepleje

Pil ned ikon

Har du behov for sygepleje under dit ferieophold i Varde Kommune, kan du få hjælp fra Varde Kommunes sygepleje.

Som hovedregel modtager du hjælp i en af Varde Kommunes sygeplejeklinikker.

Er dit funktionsniveau så dårligt, at du ikke kan komme til klinikken, kan du få hjælp i din feriebolig.

Hjælp til medicindosering

Du kan kun få hjælp til medicindosering, hvis du opholder dig i Varde Kommune i en periode på over 4 uger. Hvis Varde Kommunes sygepleje skal hjælpe dig med medicindispensering, skal en ajourført medicinliste samt al medicin medbringes til sygeplejeklinikken.

Hjælpemidler

Pil ned ikon

Du skal selv medbringe hjælpemidler bevilget af din hjemkommune.

Har du behov for hjælpemidler som ikke kan medbringes, kan du selv, eller din hjemkommune, leje hjælpemidler hos Hjælpemiddeldepotet i Varde Kommune  som kontaktes på tlf. 79 94 62 26 mellem 08.15-12.00.

Varde Kommune foretager ikke boligændringer i ferieboliger, og  stiller ikke ramper til rådighed.

Ferieboligen som arbejdsplads

Pil ned ikon

For at Varde Kommune kan yde hjælpen, skal det kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for hjemmeplejens medarbejdere. Det kan derfor være nødvendigt, at Varde Kommune besigtiger og vurderer arbejdspladsforholdene i ferieboligen, inden der gives endeligt tilsagn om hjælpen.

Udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen sættes i værk af Varde Kommune hurtigst muligt efter første henvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen er det dit ansvar, at skaffe Varde Kommune adgang til ferieboligen.

Er der behov for at leje hjælpemidler fra Varde Kommunes Hjælpemiddeldepot, som f.eks. lift eller plejeseng, for at sikre personalets arbejdsforhold, er det dit ansvar, at der kan skaffes adgang til ferieboligen i forbindelse med levering af hjælpemidlerne, så de kan være på plads, inden dit ferieopholdet påbegyndes.

Bestilling af hjælp til feriegæster der har behov for både servicelovydelser og sygeplejeydelser eller delegerede sygeplejeydelser

Pil ned ikon

Bestilling af hjælp til feriegæster foregår ved, at der sendes en besked til visitationen i Varde Kommune.

Myndigheder, som har en sikker mailløsning, der understøtter direkte adressering/tunnelmail, kan sende sikkert ved at bruge denne adresse: visitation@varde.dk.

Myndigheder, som har en sikker mailløsning der ikke understøtter direkte adressering/tunnelmail, skal sende sikkert ved at sende vi sikker post til sikkerpost@varde.dk Att: Visitationen.

Bestillingen skal ske senest ti hverdage forinden, hvis der er tale om en bolig hvor borgeren ikke tidligere har modtaget samme type hjælp, og tre hverdage forinden, når der er tale om hjælp der skal leveres i en bolig hvor borgeren tidligere har modtaget samme type hjælp og der ikke er sket betydelige ændringer i funktionsniveauet.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

Henvendelseskommune:

EAN nr.:

CVR nr.;

Sagsbehandler; Navn, tlf. og email:

Borgerens navn:

Borgerens CPR nr.:

Borgerens tlf. nr.:

Borgerens evt. e-mail:

Adresse på ferieboligen:

Telefonnummer som borgeren kan træffes på under opholdet i ferieboligen:

Evt. andre på ferieadressen, Relation, navn og tlf:

Har borgeren tidligere modtaget hjælp i samme hus?:

Hvem kan Varde Kommune kontakte vedrørende APV (spørgsmål til boligen og evt. adgang):

Dato og tidspunkt for 1. besøg:

Dato og tidspunkt for sidste besøg:

Er der behov for 2 hjælper? : 

Beskriv hvilke indsatser borgeren har behov for hjælp til, hyppighed, leveringstidspunkt og tidsforbrug i hjemkommunen:

Hvilken faggruppe varetager de enkelte indsatser i hjemkommunen?

Ved behov for personlig pleje eller sygepleje sendes borgerens døgnrytmeplan, plejeplan eller anden beskrivelse af opgaven med. Ved sygepleje skal det fremgå hvem der varetager opgaven i hjemkommunen (SPL, SSA).

Kan borgeren kommunikere relevant?:

Kan borgeren forflytte sig selv?:

Skal borgeren guides eller er der behov for fysisk hjælp?:

Er der behov for hjælp i/ved sengen?:

Ønsket leverandør ( Blåbjerg Fritvalg kan vælges i postnumrene Nørre Nebel, Henne og Outrup, dem Kommunale Hjemmepleje kan vælges i hele kommunen ) : 

Evt. forflytningshjælpemidler:

Evt. andre hjælpemidler:

Hvis borgeren modtager sygepleje, angives telefonnummeret til den døgndækkende sygepleje i hjemkommunen: 

Særligt ved sårpleje:

Der medsendes opdateret sårplejejournal og det foretrækkes at alle remedier sendes med borgeren.

Særligt ved medicinadministration:

Der medsendes opdateret medicinliste, evt. stikkeskema eller andet af relevans for opgaven. Desuden angives navn på borgerens praktiserende læge og oplysninger om det apotek borgeren benytter.v

Særligt ved medicindispensering:
Der medsendes opdateret medicinliste og al medicin, der skal bruges. Borgeren skal medbringe tlf.nr. på egen læge, så borgeren kan kontakte lægen ved behov. Desuden angives navn på borgerens praktiserende læge og oplysninger om det apotek borgeren benytter.

Hjemkommunen skal selv sørge for hjælpemidler og afholde udgiften. Hjælpemidler kan lejes hos Varde Kommunes hjælpemiddeldepot tlf. 79946226 mellem 8:15-12:00 eller hjmdepot@varde.dk.

 

 

Bestilling af hjælp til feriegæster der KUN har behov for sygepleje, der i hjemkommunen leveres af sygeplejen

Pil ned ikon

Bestilling af hjælp til feriegæster foregår ved, at der sendes en besked til visitationen i Varde Kommune.

Myndigheder, som har en sikker mailløsning, der understøtter direkte adressering/tunnelmail, kan sende sikkert ved at bruge denne adresse: visitation@varde.dk.

Myndigheder, som har en sikker mailløsning der ikke understøtter direkte adressering/tunnelmail, skal sende sikkert ved at sende vi sikker post til sikkerpost@varde.dk Att: Visitationen.

Bestillingen skal ske senest ti hverdage forinden, hvis der er tale om en bolig hvor borgeren ikke tidligere har modtaget samme type hjælp, og tre hverdage forinden, når der er tale om hjælp der skal leveres i en bolig hvor borgeren tidligere har modtaget samme type hjælp og der ikke er sket betydelige ændringer i funktionsniveauet.

 

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

Henvendelseskommune:

Sagsbehandler; Navn, tlf. og email:

Borgerens navn:

Borgerens CPR nr.:

Borgerens tlf. nr.:

Borgerens evt. e-mail:

Adresse på ferieboligen:

Telefonnummer som borgeren kan træffes på under opholdet i ferieboligen:

Evt. andre på ferieadressen, relation, navn og tlf.:

Hvis borgeren har behov for hjælp i ferieboligen (obs. hjælpen leveres som udgangspunktet på klinik):

-Hvem kan Varde Kommune kontakte vedrørende APV (spørgsmål til boligen og evt. adgang):

Dato og tidspunkt for 1. besøg:

Dato og tidspunkt for sidste besøg:

Beskriv hvilke indsatser borgeren har behov for hjælp til, hyppighed, leveringstidspunkt og tidsforbrug i hjemkommunen:

Hvilken faggruppe varetager de enkelte indsatser i hjemkommunen?

Evt. plejeplan eller anden beskrivelse af opgaven sendes med.

Kan borgeren kommunikere relevant?:

Skal borgeren guides eller er der behov for fysisk hjælp?:

Telefonnummeret til den døgndækkende sygepleje i hjemkommunen angives her:

Særligt ved sårpleje:

Der medsendes opdateret sårplejejournal og det foretrækkes at alle remedier sendes med borgeren.

Særligt ved medicinadministration:

Der medsendes opdateret medicinliste, evt. stikkeskema eller andet af relevans for opgaven. Desuden angives navn på borgerens praktiserende læge og oplysninger om det apotek borgeren benytter.

Særligt ved medicindispensering:

Der medsendes opdateret medicinliste og al medicin, der skal bruges. Borgeren skal medbringe tlf.nr. på egen læge, så borgeren kan kontakte lægen ved behov. Desuden angives navn på borgerens praktiserende læge og oplysninger om det apotek borgeren benytter.