Et godt liv med demens

Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Her på siden kan du læse om de tiltag og tilbud der tilbydes i kommunen.

Der er hjælp og støtte at hente i din kommune. Både til dig som er hukommelsesudfordret og dig, som er pårørende.

Varde Kommune tilbyder forskellige former for vejledning, aflastning, sociale, kulturelle og fysiske aktiviteter, som kan bidrage til at opretholde en aktiv og indholdsrig hverdag.

Her på siden kan du finde beskrivelse og henvisninger til igangværende aktiviteter på demensområdet.

Tilbud i Varde Kommune

Symptomer på demens

Pil ned ikon

Går du med en mistanke om, at du eller en af dine pårørende har en demenssygdom, er det væsentligt at du får det undersøgt ved din praktiserende læge. I mange tilfælde er der nemlig ikke tale om demens, men derimod andre sygdomme, som let kan behandles.

De mest almindelige symptomer på demens er:

 • Svækket hukommelse
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med sproget
 • Manglende orientering i tid og sted
 • Dårlig eller nedsat dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Lægger ting forkerte steder
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Manglende initiativ

Ovenstående er Alzheimerforeningens bud på de 10 hyppigste advarselstegn for demens. Du kan læse meget mere om symptomerne her.

Hvis lægen vurderer, at der kan være symptomer på en demenssygdom, er det væsentligt at du bliver udredt for, om du har eller ikke har en demenssygdom. Hvis det er en demenssygdom, kan nogle demenssygdomme behandles med medicin. Behandlingen kan ikke helbrede, men den kan forsinke sygdommens symptomer.

Ud over den medicinske behandling findes der også ikke medicinske behandlingsmetoder. Man ved at hård fysisk aktivitet i nogen grad kan have tilsvarende virkning på sygdomssymptomerne som medicinen. Derudover er træning af sociale og funktionsmæssige færdigheder også med til, at vedligeholde ens funktionsniveau i længere tid.

I Varde Kommune har vi tilbud til dig, som ønsker at træne dine færdigheder. Du kan kontakte en af kommunens demenskonsulenter for at høre nærmere om, hvilke tilbud som passer til dig. Demenskonsulenternes kontaktinformation finder du ved at trykke her.

Hvis du ønsker at vide mere om demens og demenssygdomme kan du orientere dig på følgende hjemmesider:

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen Sydvest (Esbjerg, Ribe, Varde)

Nationalt Videnscenter for Demens

Kontakt en demenskonsulent

Pil ned ikon

Hvis du eller en af dine pårørende rammes af en demenssygdom, har du som borger i Varde Kommune mulighed for at kontakte en demenskonsulent. Det du bl.a. kan bruge en demenskonsulent til er følgende opgaver:

 • Hjemmebesøg
 • Støtte til udredning af demens
 • Deltagelse i pårørendegrupper
 • Aflastning af pårørende
 • Koordinering og samarbejde med borgeren, der er ramt af en demenssygdom, pårørende, læge og andre samarbejdspartnere
 • Rådgivning og undervisning til pårørende
 • Hjælp ved problematiske plejesituationer.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter for en uforpligtende snak. Du kan finde deres kontaktoplysninger her.

Demenskonsulenterne tilbyder undervisning til pårørende

Få viden om demens og inspiration til, at håndtere livet til trods for de store forandringer i hverdagen gennem et kursusforløb.

Målgruppen er pårørende til et menneske, der har en demenssygdom. Det kan være partner/ægtefælle, voksne børn og nær familie og venner – samt andre interesserede.

Vi har et kursusforløb, som forløber over 4 gange fra kl. 16-18. Vi mødes tirsdag d. 8. september, d. 22. september, d. 6. oktober og d. 20. oktober 2020.

For nærmere information, klik her.

Aktiviteter til dig som er tidligt i dit demensforløb - Kompasklubben

Pil ned ikon

Kompas-klubben er en klub for personer med en demens og som er tidligt i et demensforløb. Her er der daglige aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge. Der er tid og ro til, at alle idéer bliver hørt og kommer i spil.

Tidspunkt:       Løbende start

Målgruppe:     For dig, som er tidligt i dit demensforløb

Hvem er Kompasklubben for?

 • Du er tidligt i dit demensforløb?
 • Du kan selv komme til og fra Kompasklubben eller ved hjælp af pårørende?
 • Du kan gå og cykle en tur
 • Du varetager selv din personlige hygiejne
 • Din alder er op til ca. 70 år.
 • Hvem er du sammen med, når du kommer i klubben?
 • Du tilbringer tid med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom.
 • Hver gang møder du de samme dagelige medarbejdere i klubben.

Aktiviteter

Vi har mange aktiviteter og kan blandt andet nævne:

Træning

Vi skal have pulsen i vejret – det er rigtig godt for krop og sjæl.
Klubben har cykler, romaskine, crosstræner og andet træningsudstyr til rådighed.

Udeliv

Vi nyder udelivet og bruger meget gerne naturen til vores aktiviteter.
Vi deltager aktivt i havearbejde.

Indendørs aktiviteter

Vi spiller spil og har lettere husholdning.

Tid til snak og fordybelse

Der er også tid til snak og fordybelse i aktuelle emner. Det kan være emner som:

 • Kørekort
 • Testamente
 • Konfrontation med sygdommen
 • Ophørt arbejde
 • Strategier i forhold til hukommelsesproblemer
 • Digitale løsninger
 • GPS

Hvor og hvornår?

Kompasklubben har åbent mandag – fredag fra kl. 9-12.
Det er individuelt hvor mange dage, man kommer.
Inden du starter i klubben, skal du tale med en af vores medarbejdere.

Pris:

Selve tilbuddet er uden egenbetaling, men der er en udgift til kaffe/the og frugt. Når vi er på tur, kan der komme udgifter til mad og entré til nogle aktiviteter.

Tilmelding:

 

Hjælp i hverdagen - Visitationen

Pil ned ikon

Hvis du er ramt af en demenssygdom og ikke længere kan klare hverdagen selv, er der mulighed for at få hjælp i eget hjem.

Hjælpen kan gives som fx hjemmehjælpmadservice, ved etablering af hjælperordning eller i form af aflastning.

Tildelingen af hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp.

Læs mere om:

Kontaktoplysninger til Visitationen finder du her.

Frivillige foreningers aflastningstilbud

Pil ned ikon

Ud over Varde Kommunes aflastningstilbud til demensramte borgere og deres pårørende, tilbyder en række frivillige organisationer også aflastning.

Du kan se kontaktoplysninger om foreningerne og tilbuddene, ved at klikke på dem herunder:

Alzheimerforeningen

Ældre Sagen 

Aflastningstjenesten

Grupper for dig som pårørende

Pil ned ikon

Varde Kommune tilbyder i dag pårørende grupper til pårørende til demensramte. Der er pårørendegrupper forskellige steder i kommunen.
Du kan finde din nærmeste pårørendegruppe og læse mere ved at trykke her.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter.
Du kan finde kontaktoplysninger på demenskonsulenterne her.

ÅBEN Økonomisk og juridisk rådgivning

Pil ned ikon

Hvilke økonomiske forhold skal man være opmærksom på, hvem kan handle på mine veje, hvis jeg ikke længere selv kan? Det er nogle af de spørgsmål, der opstår når du eller en af dine pårørende bliver ramt af demens. Varde kommune tilbyder derfor individuel og anonym rådgivning om økonomiske og juridiske forhold.

Rådgivningen er både gratis, helt uforpligtende og anonym for dig, som syntes at det er svært at finde ud af de juridiske forhold og de økonomiske ændringer, der kommer i forbindelse med demenssygdom uanset om det er dig selv der har demens eller om du er en pårørende.

Rådgivningen kan bla. handle om.:

 • Fremtidsfuldmagter
 • Testamenter
 • Værgemål
 • Privatøkonomiske forhold

Rådgivningen foregår i Varde alle nedenstående onsdage fra kl. 15 til 16.

 • Onsdag den 13-01-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 24-02-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 17-03-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 14-04-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 19-05-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 16-06-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 18-08-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 15-09-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 13-10-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 17-11-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)
 • Onsdag den 15-12-2021 (Laboratorievej 6, 6800 Varde)

Ved yderligere spørgsmål kontakt da venligst demenskonsulent Solveig Jørgensen på tlf. 79946633 eller mail: sojr@varde.dk

Du kan finde link til brochuren Økonomisk og Juridisk rådgivning: 2021 Økonomisk Rådgivning

Kørselsordning for borgere med en demensdiagnose

Pil ned ikon

 

Hvem kan benytte ordningen?

Ordningen er for dig der:

Har en lægefagligt diagnosticeret demenssygdom.
Bor i eget hjem – hvis du bor i plejebolig, er du desværre ikke omfattet af ordningen. Flytter du i plejebolig efter, at du er visiteret ind i ordningen, bortfalder den.
Du kan benytte ordningen selvom, du har en pårørende i husstanden, som kan køre dig og ligeledes hvis du har kørekort og egen bil.

Hvordan søger jeg om kørselsordningen?

Du skal henvende dig til demenskonsulenterne i Varde Kommune. Demenskonsulenterne træffes på tlf.79 94 60 60

Hvad er indholdet i ordningen?

Kørselsordningen giver mulighed for op til 104 enkeltture pr. kalenderår. (Tur-retur tæller som to ture). Er du i tvivl om, hvor mange ture der er brugt, kan du kontakte Stephanie Hansen på tlf. 79946821.

Kørselsordningen kan benyttes på alle tider af døgnet og i hele landet. Ikke til udlandet!

Hvis du skal køre længere end 200 km. er udgangspunktet, at kørslen foregår med offentlig transport sammen med en ledsager, som Varde Kommune aflønner.

Har du lejlighedsvis behov for at køre mere end 200 km., skal du oplyse dette til demenskonsulenten, når du søger om ordningen.

Hvad koster det at benytte ordningen?

Der er en egenbetaling i ordningen på 2 kr. per km. Betalingen opkræves månedsvist bagud via girokort.

Hjælp fra chaufføren

Chaufføren yder den nødvendige hjælp ved afhentning og afstigning. Chaufføren sørger altid for, at du kommer trygt frem til bestemmelsesstedet.

Ledsagelse

Du kan gratis medtage en ledsager på køreturen. Har du ikke selv en ledsager, og er du ikke i stand til at køre alene i taxaen sammen med en chauffør, kan du visiteres til, at der følger en ledsager med dig under transporten. Ledsageren følger dig kun under transporten – ikke under evt. aktiviteter på bestemmelsesstedet.

Bestilling af kørsel

Når du er visiteret til kørselsordningen, bestiller du kørslen ved at kontakte kørselskontoret på tlf.  79 94 70 10. Kørslen skal bestilles senest 2 hverdage før. (gerne inden kl. 12.00)..

OBS: Påske- og Pinseture skal bestilles og være indgivet senest 3 uger før i begge tilfælde.

Når du bestiller kørslen, skal du oplyse følgende:

 • Adressen, hvor du skal afhentes samt adressen, du skal køre til.
 • Dato og tidspunkt du skal være fremme, samt hvornår du skal afhentes igen.
 • Om du skal have en ledsager med.

Ventetid

I kørselsordningen er der ingen ventetid. Dvs. at du bliver afhentet så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt.

Afbestilling

Hvis man har behov for at afbestille kørsel eller hvis chaufføren udebliver kontaktes Helle Marquertsen på telefon 79 94 76 11. Dette nummer bliver besvaret alle ugens dage.

Ordningens varighed

Kørselsordningen for borgere med en demensdiagnose er en forsøgsordning, der en finansieret af en pulje fra Sundhedsstyrelsen.

Ordningen udløber den 1. oktober 2021.

Daghjem til mennesker med demens

Pil ned ikon
Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Formålet med et daghjemsophold er, at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle.

Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.

Du kan læse mere om muligheder for daghjem her.

Demensvenlig indretning i dit eget hjem

Pil ned ikon

 

Demensvenlig indretning i eget hjem

Demenssygdom kommer og opleves forskelligt. Derfor er standardløsninger ikke altid muligt, når dit hjem skal indrettes. Små ændringer i din indretning og din hverdag, er med til at holde dig i gang og fastholde din almindelige hverdag så længe som muligt.

Du kan via dette link, læse meget mere om demensvenlig indretning i eget hjem.

Demensvenlige butikker, foreninger og afdelinger i Varde Kommune

Pil ned ikon

I Varde Kommune får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbudt undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt. Her på siden kan du se en liste over de steder, som er demensvenlige.
Du kan også holde øje med dette logo i vinduet:

Private virksomheder:

 • Agerbæk Fysioterapi og Træning, Agerbæk
 • Dagli´ Brugsen, Ansager
 • Fysio- og Kropsterapeut v/ Kit N. Bak, Ansager
 • Ansager Genbrug
 • Apoteket i Grindsted
 • Helle Røde Kors besøgsvenner
 • Henne Strand Camping
 • Kirkens Korshær, Lunde
 • Røde Kors butikken, Nordenskov
 • Dagli´ Brugsen, Øse Nordenskov
 • Sportigan, Nr. Nebel
 • By BLOCH, Nr. Nebel
 • Tandlæge Vera Vad Winkler, Nr. Nebel
 • Mobil Special Optik, Oksbøl
 • Outrup Golfbane
 • Hodde Kro A/S, Tistrup
 • Løvbjerg, Varde
 • FysioDanmark, Varde
 • Synoptik, Varde
 • Varde Apotek
 • Tandlægerne i Ølgod
 • Nørgaard Andersen Optik, Ølgod
 • Din Tøjmand Henrik, Ølgod
 • Esta La Milla, Ølgod
 • SØS & SØS Sko, Ølgod
 • Fru Vestkær, Ølgod
 • Blomsterhjørnet, Ølgod

Biblioteker:

 • Biblioteket, Agerbæk
 • Biblioteket, Nr. Nebel
 • Biblioteket, Ølgod
 • Biblioteket, Oksbøl
 • Biblioteket, Varde

Kirker:

 • Henne Menighedsråd og Kirke
 • Lønne Kirke
 • Lunde og Outrup Menighedsråd og kirke + KorsFeen
 • Varde Kirke og Kirkegårdskontor
 • Øse Kirke

Medborgerhuse:

 • Medborgerhuset, Varde

Transport:

 • Palles Taxi og Busser
 • Varde Taxa

Foreninger i Varde Kommune:

 • Kulturspinderiet
 • Frivillighuset i Varde

Boligforeninger:

 • Varde Boligadministration
 • Arbejdernes Andelsboligforening
 • Filsø Boligforening
 • Domea

Enheder i Varde Kommune:

 • Borgercenter Varde
 • Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Skovhøj plejecenter
 • Træning og Rehabilitering

 

Ønsker du som virksomhed at blive demensvenlig, kan du kontakte Stephanie Hansen for nærmere information.

Mail: stha@varde.dk
Tlf: 2156 2237

Bliv demensven

Pil ned ikon

Varde Kommune støtter Alzheimerforeningens arbejde for at skaffe 100.000 Demensvenner, og vores ambition er, at der i Varde Kommune bliver 1000 demensvenner. Derfor opfordrer vi alle til at blive demensvenner.

At være Demensven er først og fremmest en tilkendegivelse om, at man bakker op om mennesker med demens og at man gerne vil være med til at udbrede viden og nedbryde tabuer om demens. Du forpligter dig ikke til noget.

Varde Kommune har 1046 demensvenner i kommunen pr. 29.april 2021.

Du tilmelder dig her.

Hent Demensven Match – app:

Find din demensven eller tilbyd din hjælp. Demensven Match er en app, som forbinder frivillige Demensvenner med mennesker med demens. Demensven Match er en nytænkning af frivillighed, hvor målet er, at aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Dine oplysninger bliver ikke vist, og du bestemmer selv, hvem du vil i kontakt med.

Du kan læse mere og oprette en bruger ved at klikke her.

 

Musik og Demens

Pil ned ikon

Musik er ikke medicin, men er et fænomen, der i høj grad påvirker den menneskelige krop og psyke og som af den grund kan tænkes ind i forebyggelse og behandling.

For personer med svær demens fremhæves sang som havende en positiv effekt på livskvalitet og socialt samvær, særligt hvis denne viden kan overføres til at kunne anvendes i de vanskelige situationer, der opstår i den daglige pleje og omsorg.

Musik spillet under personlig pleje mindsker agiteret adfærd, og der ses en højere grad af samarbejdsvillig adfærd hos den demensramte. Denne positive effekt øges, hvis personalet/pårørende selv synger frem for at afspille musik, og der ses mindre aggression og modstand fra den demensramte og en større grad af gensidighed. Ofte synger den demensramte endog selv med (Brown, Götell & Eckman 2001; Hammar, Emami, Götell & Engström, 2011).

I Varde Kommune er Musikterapeut Maria Schmidt ansat. Formålet med en musikterapeut er, at bl.a. demensramte borgere kan blive imødekommet og støttet i deres behov og evne for at gå ind i kontakt med andre (personale, pårørende, de andre beboere m.m.).

•Musikterapi tilrettelægges individuelt, og borgeren behøver ingen musikalske forudsætninger.

•Det er muligt at modtage musikterapi selv når man er meget kontaktsvag, og man kan også modtage musikterapi som sengeliggende.

•Arousalregulering: bringe borgeren ind i en tilstand af enten mere ro eller afspændthed eller mere aktivitet og vågenhed, efter behov.

 

Se mere her: https://www.vardekommune.dk/musikterapi#sang-til-skabe-en-god-relation-i-nuet

 

Varde Biblioteks "Glemmer du?" - Aktiviteter for demente og deres pårørende

Pil ned ikon

 

Glemmer du?   – biblioteket tilbyder

Varde Bibliotek gør sit bedste for at være demensvenligt. Via projektet ”glemmer du?” har biblioteket fokus på at tilpasse, målrette og udvikle særlige bibliotekets tilbud til demente borgere; herunder aktivitetskufferter, arrangementer og Fælles Læsning.

Hensigten er desuden at oplyse og nedbryde tabuer om demens og skabe trygge rammer på biblioteket for den demente borger.

Tilbud

Aktivitetskufferter

Kufferternes indhold varierer, men der kan fx være puslespil, Aqua Paints, digitale materialer, sansestimulerende materialer og måske en hund eller en kat, der kan være beroligende at sidde med.

Kufferterne har forskellige temaer, der knytter an til den personlige livshistorie. Sigtet er at skabe fortælleglæde og vække erindringer hos den, der er ramt af demens. Der lægges op til fællesaktivitet og hyggelige samtaler, men også til adspredelse og rolige stunder for den enkelte.

Er du oprettet som låner, kan du låne en kuffert med hjem i tre måneder ad gangen. Kufferterne kan også bringes ud gennem ’Biblioteket kommer ’-ordningen.

Arrangementer

Varde Bibliotek tilbyder arrangementer særligt for demente borgere. Ofte arrangeres disse i samarbejde med Kompasklubben.

Derudover forsøger vi at skabe tydelige og trygge rammer for demente borgere ved vores vanlige arrangementer. Nogle arrangementer er mærket ”Et demensvenligt arrangement”. Det betyder blandt andet, at der er mindst to værter med viden om demens, at vi har god tid, at vi taler åbent om demens og byder demente velkomne.

Endelig tilbyder biblioteket foredrag om demens, som er åbne for alle og har til hensigt at skabe åbenhed og sprede viden om demens.

De aktuelle ”glemmer du?” arrangementer kan ses her: Glemmer du?-arrangementer

Eller se alle bibliotekets arrangementer her: Arrangementer

Guidet Fælles Læsning

I en højtlæsningsgruppe efter metoden Shared Reading kan man læse sammen på en let og uforpligtigende måde. Læsegruppelederen læser højt af en kort tekst og undervejs taler man sammen i gruppen om de emner og tanker, der dukker op. Alle kan deltage med de erfaringer og erindringer man har fra livet – også selvom de kognitive og sproglige forudsætninger ikke er de samme som tidligere.

Er du interesseret i et læsefællesskab, så kontakt Janne Clausen Hansen på jahc@vardebib.dk

glemmerdu.dk

Her finder du oplysninger om projektet, de aktuelle arrangementer slås op og du kan finde information om aktivitetskufferterne samt anbefalinger af relevant litteratur, gode links til spil og øvelser, der træner hjernen og meget mere.

Glemmer du? er et projekt, der udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Varde bibliotek, Varde kommunes ældreområde og Center for Sundhedsfremme.

Opret din livshistorie

Pil ned ikon

Når du rammes af en demenssygdom, er det en god idé at nedfælde din livshistorie. På den måde vil dine præferencer for hverdagen, dine erindringer og din livshistorie stadig blive husket og brugt, selv hvis hukommelsen langsomt forsvinder.

Logo

Varde Kommune benytter det firma som hedder Min Livshistorie. På sigt vil vores plejepersonale bruge de oplysninger fra din livshistorie, som du giver dem lov til at vide.

Det er også et godt værktøj, hvis du skal fortælle børn og børnebørn om din livshistorie.

Varde Kommune opfordrer derfor alle til at oprette en livshistorie.

Har du behov for hjælp, kan du henvende dig til din lokale Ældre Sagen afdeling eller spørg en demenskonsulent om de kan henvise dig, til en som kan hjælpe.

 

Ældre- og plejebolig

Pil ned ikon
Når du bor i eget hjem kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice.

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, så har kommunen en række ældreboliger og plejeboligerLæs mere her.

I alt er der i Varde Kommune 12 plejecentre, hvoraf tre af dem er specielle demensplejecentre eller demensafsnit. Demenscentrene og afsnittene finder du på:

Demensvenlig indretning af plejeboliger

I december 2016 havde Varde Kommune et demensrejsehold – bestående af en række eksperter, til at gennemgå 9 ud af vores 13 plejecentre, med det formål at skabe bedre forhold for beboere med en demenssygdom. Allerede nu er arbejdet med efterleve anbefalingerne i gang på de enkelte centre. Du kan læse alle anbefalingerne i Rejseholdets rapport her.

Varde Kommune som demensvenlig kommune

Pil ned ikon

Varde Kommune har været en del af et samarbejde med fem andre kommuner og Den Nationale Demensalliance om at udvikle Danmarks første seks demensvenlige kommuner. I processen blev kommunerne klædt på af diverse eksperter til, at fastsætte mål og ambitioner.

Arbejdet resulterede for Varde Kommunes vedkommende i seks visioner. Visionerne samt konkrete mål er sammenskrevet i en udgivelse, som kan læses her.

Varde Kommune er blandt de førende i arbejdet for at skabe gode livsvilkår for demensramte og deres pårørende. Vi har i de seneste år arbejdet målrettet for at skabe kvalitetstilbud til borgerne samt udviklet, afprøvet og implementeret helt nye metoder indenfor området. Dette har skabt genklang i vores omverden – både blandt kommunens borgere men også blandt andre kommuner, større organisationer, folketingspolitikere såvel som international opmærksomhed.

 

På demensområdet har vi seks ambitioner, vi arbejder på at forbedre:

 • Bedre sygdomsforløb for demensramte
 • Bedre støtte til pårørende
 • Kompetenceløft til personalet
 • Flere demensvenlige boliger
 • Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 • Understøt vidensdeling og forskning.

Under hver af punkterne har vi indsatser, der skal være med til at indfri ambitionerne. Kort kan nævnes demensvenlig indretning af plejeboliger, demensuddannelse til 400 medarbejdere, aktivitetstilbud til yngre med demens, Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende osv.

Det område hvor vi har gjort en indsats, som adskiller sig fra andre kommuner, er i arbejdet med at lave tilgængelige og inkluderende lokalsamfund. Vi har flere tiltag for at fremme demensvenligheden blandt kommunes øvrige borgere, bl.a. i form af Danmarks første demensvenlige lokalsamfund i Skovlund-Ansager, tilbud om undervisning til butikker med borgerrettede jobfunktioner og vi har oprettet Den Lokale Demensalliance, hvor en bred palette af interessenter samarbejder med kommunen om at udvikle indsatsen overfor demensramte.

Den lokale Demensalliance: 

I Varde Kommune har vi valgt at stifte en Lokal Demensalliance, som bl.a. består af lokale repræsentanter af Den Nationale Demensalliance

Den Lokale Demensalliance har til formål af drøfte og udvikle indsatser på demensområdet i Varde Kommune. På nuværende tidspunkt står alliance bl.a. bag følgende initiativer:

 • Undervisning til borgerrettede jobfunktioner i ekspedering af demensramte.
 • Danmarks første demensvenlige lokalsamfund.
 • Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende til demensramte og Varde Kommune.
 • Etablering af samarbejde med præsterne.

Den Lokale Demensalliance består af følgende parter:

 • Alzheimerforeningen SydVest
 • Ældresagen
 • Ældrerådet
 • Aflastningstjenesten
 • FOA
 • Ergoterapeutforeningen
 • Pro-Varde
 • Præsterne i Varde Kommune
 • Gerontopsykiatrisk afdeling Esbjerg
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Udviklingsrådet Ansager-Skovlund
 • Varde Kommune

Til trods for de mange indsatser er demenssygdommen fortsat en stor udfordring idet der er tale om en kognitiv sygdom, hvilket betyder at det er andre problemstillinger end vanligt, som skal håndteres. Dette afspejles både i ændrede behov for medarbejderkompetencer og ændrede arbejdsgange. På nogle områder støder vi ind i en lovgivning, der ikke tilgodeser personer med denne type kognitive udfordringer.

Vi har taget et godt skridt til at skabe bedre forhold for demensramte. Der er fortsat en vej at gå. Den vil vi gerne være med til at definere lokalt, nationalt og internationalt!