Kørsel til læge og speciallæge

Som pensionist har du i visse tilfælde mulighed for at søge om optagelse i kørselsordningen til læge og speciallæge.

ANSØG OM OPTAGELSE I KØRSELSORDNINGEN

Hvis du bliver visiteret til kørselsordningen, kan du blive kørt til din læge og den speciallæge, der har konsultation nærmest din bopæl.
Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende til Varde Kommune.

Du skal forvente at blive indkaldt til en samtale i forbindelse med visiteringen. Samtalen foregår i Borgerservice. Du skal selv sørge for transporten til samtalen og selv betale udgifter til transporten til samtalen.

Kørsel til sygehus

Kørsel til og fra sygehus bestilles hos sygehusets kørselskontor tlf. 70113111

Samkørselsordning

Betingelser for at få lægekørsel

Pil ned ikon
  • Du skal være pensionist
  • Du skal være omfattet at sikringsgruppe 1 – det betyder, at der på dit sygesikringsbevis står gruppe 1 og at du er tilmeldt en fast læge/lægehus.
  • Hvis der er bil og kørekort i husstanden, skal denne benyttes og kørselsordningen vil være udelukket
  • Der skal være tale om nødvendig befordring – det betyder, at du skal være ude af stand til at benytte dig af kollektiv trafik i form af tog, bus eller flextrafik. Det er ikke nok, at der ikke kører bus eller tog i nærheden af, hvor du bor.

Samkørselsordning

Pil ned ikon

Denne kørselsordning kan ikke bruges, hvis du skal til undersøgelse på et sygehus.

Der er tale om en samkørsels ordning, idet der køres en rute, hvor der samles flere kunder op. Det betyder, at du kan blive hentet i god tid og at der kan være ventetid ved hjemkørslen. I tidsrummet mellem 09.00-12.00 vil der være kortest ventetid. Det kan derfor være en fordel, hvis du kan få en tid hos din læge i dette tidsrum.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse for kørsel til læge og speciallæge

Pil ned ikon

Der kan i visse tilfælde udbetales kørselsgodtgørelse, når du har været til læge eller speciallæge.

Reglerne for pensionister er:

Du er pensionist og får udbetalt en dansk social pension. Du er gruppe 1 sikret i sygesikringen, dvs. du er tilmeldt en fast læge.

Udgiften skal overstige 42,- kr. tur/retur.

 

Reglerne for ikke pensionister er:

Afstanden fra din bopæl til nærmeste speciallæge skal overstige 50 km hver vej.

Udgiften skal overstige 100,- kr. tur/retur.

 

For at får udbetalt kørselsgodtgørelse skal du aflevere dokumentation fra speciallægen for hvilke datoer du har været i konsultationen.

Kørselsgodtgørelse udbetales til billigste forsvarlige transportmiddel og efter billigste takst.

Det betyder, at vi beregner din kørselsgodtgørelse efter prisen for rejsekort. Det skal dog bemærkes, at du har ret til at få dækket den reelle udgift til befordring, hvis du har benyttet kollektiv trafik og i det konkrete tilfælde ikke har benyttet en eventuel rabatordning.

Du skal i så fald også vedlægge dine billetter som dokumentation. Er din ansøgning om kørselsgodtgørelse ikke vedlagt billetter udbetales godtgørelsen efter en teknisk beregning hvori rabatordninger medregnes – altså efter prisen for rejsekort.

Der kan kun udbetales kørselsgodtgørelse for besøg hos speciallæge, der har overenskomst med sygesikringen.

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående er du velkommen til at kontakte kørselskontoret på tlf. 79 94 70 10.

OBS: Har du været til undersøgelse/behandling på et sygehus skal anmodning om kørselsgodtgørelse sendes til sygehuset.