Fællesskabskort for hjemmehjælpsmodtagere

Fællesskabskortet er et tilbud til hjemmehjælpsmodtagere, som gerne vil i gang med en aktivitet udenfor hjemmet, men som har behov for støtte i opstarten.

Til dig som bor i eget hjem og har kontakt med hjemmeplejen. Eller måske hvor tilknytning til en aktivitet vil kunne forebygge behov for hjælp.
Det er ikke en forudsætning at du selvstændigt kan deltage i en aktivitet efter en tidsbegrænset indsats fra Team Fællesskab. V
i arbejder selvfølgelig på at alle bliver selvstændige i aktiviteten. Du må gerne få ledsagelse indtil projektet afsluttes i Juni 2022.

Hvad er et fællesskabsklippekort?

Pil ned ikon

Med et fællesskabsklippekortet får du støtte fra en ansat i hjemmeplejen eller en terapeut, til at komme i gang med en aktivitet udenfor hjemmet.

Det kan f.eks. være en aktivitet i en lokal forening, fællesspisning, et motionstilbud eller lignende.

Hvem kan få et fællesskabsklippekort?

Pil ned ikon

Fællesskabsklippekortet er for dig, der i forvejen får hjælp i hjemmet.

Du vil gerne i gang med en aktivitet udenfor hjemmet, men synes det er vanskeligt. Det kan f.eks. være fordi du er i tvivl om hvilke muligheder der er, fordi du synes det er uoverskueligt at finde ud af hvordan du kommer derhen, eller fordi du er utryg ved at tage derhen alene de første gange.

Du kan godt få et fællesskabsklippekort, selvom du i forvejen har det almindelige klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.

Hvad kan jeg bruge fællesskabsklippekortet til?

Pil ned ikon

Tanken bag ordningen er, at du får støtte til at komme i gang med aktiviteten, det kan f.eks. være støtte til følgende ting:

  • Afklaring af hvilke muligheder der er for aktiviteter i dit nærområde.
  • Motivation og vejledning til at finde det rigtige tilbud til dig.
  • Støtte til at finde ud af hvordan du kommer derhen.
  • Støtte til at tage kontakt til tilbuddet.
  • Ledsagelse til aktiviteten de første gange, for at du kan føle dig tryg og falde godt til.
  • Hjælp til motivation og fastholdelse efter at du er startet op.

Har du behov for hjælp til toiletbesøg og indtagelse af medicin i forbindelse med aktiviteten, vil hjemmeplejen undersøge, om det er muligt at de kan komme forbi og hjælpe dig.

Du kan i udgangspunktet kun få støtte gennem fællesskabsklippekortet i dagtimerne.