Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning /kontant tilskud

Med en BPA eller kontant tilskudsordning, kan du selv ansætte personale, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

For at få Borgerstyret personlig assistance (BPA), skal du have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og/eller praktisk hjælp.Formålet med BPA-ordningen er, at du på trods af din funktionsevnenedsættelse, kan leve så almindeligt som muligt, og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere, og at den hjælp du modtager, er sammenhængende og helhedsorienteret.

Ordningen består af et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere.  For at bruge BPA-ordningen skal du derfor, som udgangspunkt, være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, skal du dog kun være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Kommunen udmåler en bevilling som:

  • Gør det muligt for dig at ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
  • Vurderes individuelt og dækker dit personlige hjælpebehov
  • Sikrer passende faglige kvalifikationer hos dine hjælpere
  • Tager hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen

Du ansætter selv dine hjælpere, men Varde Kommune skal sikre, at de ansatte har de fornødne kvalifikationer til at udføre opgaven.

En BPA-ordning kan tildeles efter Servicelovens §§ 95 eller 96. Du kan læse mere om ordningerne i Varde Kommunes to håndbøger om ordningerne.

Spørgsmål og svar

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance?

Pil ned ikon

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller en forening, skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år.

Hvordan søger jeg om borgerstyret personlig assistance?

Pil ned ikon

Hvis du ønsker at søge om borgerstyret personlig assistance, skal du henvende dig til visitationen i Varde Kommune.

Kvalitetsstandarder

Pil ned ikon