Daghjem

Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Formålet med et daghjemsophold, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem.

Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle.

Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.

Spørgsmål og svar

Hvordan ansøger jeg om en daghjemsplads?

Pil ned ikon

Du ansøger om en daghjemsplads ved at kontakte Visitationen i Varde Kommune.

Visitationen kontaktes dagligt mellem 8:00 – 12:00 på tlf. 7994 6834

Hvad koster det at komme på daghjem?

Pil ned ikon

Selve opholdet på daghjem er uden betaling, men du skal betale for forplejning og eventuelle materialer. Derudover kan der være betaling i forbindelse med særlige arrangementer.

Du kan se takster for forplejning på daghjem her

Hvor kan jeg komme på daghjem?

Pil ned ikon

Varde Kommune har daghjem på følgende plejecentre:

Blåbjerg pleje og Aktivitetscenter, Nr. Nebel.
Poghøj, Oksbøl
Carolineparken, Varde
Helle Plejecenter, Starup
Aktivitetscentret, Ølgod
Lyngparken i Varde, daghjemmet er et særligt tilbud kun for borgere med demens.
Skovparken i Ølgod, daghjemmet er et særligt tilbud kun for borgere med demens.

Du vil normalt blive tilbudt at komme på daghjem, så tæt som muligt på dit hjem.

Hvornår er der åbent?

Pil ned ikon

Almene daghjem har åbent på hverdage fra kl. 10:00 – 15:30.
Daghjemstilbud for borgere med demens har åbent fra 9.30 – 15:00.

Hvor ofte kan jeg komme på daghjem?

Pil ned ikon

Du kan komme på daghjem fra 1 til 5 gange om ugen. Din visitator vurderer sammen med dig, hvad dit behov er.

Hvad foregår der på daghjemmet?

Pil ned ikon

På daghjemmet deltager du sammen med andre ældre, og daghjemmets personale i forskellige aktiviteter.

Det kan være sociale aktiviteter som spil, fællessang, højtlæsning af bøger og aviser, træning af fysikken i form af stolegymnastik og gåture. Eller aktiviteter som eksempelvis håndarbejde og bagning.

Har du behov for et middagshvil, kan du også få det på daghjemmet.

Personalet hjælper dig, hvis du har behov for støtte til f.eks. toiletbesøg, under måltider, eller til at gennemføre aktiviteterne.

Hvad skal jeg medbringe på daghjemmet?

Pil ned ikon

Du skal medbringe de hjælpemidler, du har behov for i dagligdagen, såsom rollator, stok, høreapparat og bleer.

Tager du normalt medicin i den tid du opholder dig på daghjemmet, skal du også medbringe den. Hvis daghjemmets personale skal hjælpe dig med at indtage medicinen, skal den være doseret med hjælp fra hjemmesygeplejen eller hjemmeplejen i en lukket beholder mærket med ugedag, navn og cpr.nr.

Kan jeg få transport til daghjemmet?

Pil ned ikon

Hvis du ikke selv kan komme hen til daghjemmet, kan du få bevilget kørsel. Kørsel til daghjem er uden betaling.

Kørslen bevilges af din visitator, i forbindelse med at du bevilges et daghjemsophold.