Klippekort til plejehjemsbeboere

Som beboer på et af Varde Kommunes plejehjem, har du med virkning fra 1. april 2017 ret til et klippekort med én halv times ekstra hjælp hver uge, hvor du selv bestemmer, hvad der skal foregå.

Klippekortet til plejehjemsbeboere er et resultat af finanslovsforhandlingerne for 2017. Her blev der afsat en pulje på 380 mio. til klippekortet.

Formålet med puljen er, at plejehjemsbeboere via klippekortet skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Som plejehjemsbeboer i Varde Kommune får du automatisk ret til et klippekort, når du flytter ind i en permanent plejebolig.

Bor du i en midlertidig plejebolig, kan du også have ret til et klippekort, dette skal du drøfte med din kontaktperson på stedet.

Spørgsmål og svar om brug af klippekortet

Hvad kan jeg bruge klippekortet til?

Pil ned ikon

Du bestemmer selv, hvad klippekortet skal bruges til.

Tanken bag ordningen er, at du får støtte til at gøre nogle ting der giver dig livskvalitet og glæde.

Det kan for eksempel være:

 • At tage på indkøb
 • Cafe- og restaurantbesøg
 • Ledsagelse til borgerservice
 • Besøg på kirkegården
 • Deltagelse i sociale arrangementer udenfor plejehjemmet
 • Gåture og ture i kørestol
 • Klargøring til og oprydning efter gæster i egen bolig
 • Madlavning og bagning i fællesfaciliteterne
 • Oprydning, pyntning til højtider
 • Højtlæsning, hyggesnak eller spil
 • Fodbad, manicure på hænder, hjælp til hår og makeup
 • Fælles udflugter og andre aktiviteter, som dit plejecenter har besluttet at arrangere, som et tilbud under klippekortsordningen.
 • Sansestimulering som let massage og aromaterapi.

Klippekortet kan ikke anvendes til rengøring.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge klippekortet?

Pil ned ikon

Du skal aftale med din kontaktperson, hvordan du ønsker at bruge klippekortet.

I kan for eksempel aftale, at du bruger et klip hver tirsdag eftermiddag til en gåtur, eller du kan vælge at spare klip op, så du kan komme ud for at købe nyt tøj. Senest 3 dage før du ønsker at bruge klippekortet, skal du varsle dette.

Du skal altid bruge et helt klip, dvs. mindst en halv time af gangen, og du kan højest spare 12 klip op.

Klippekortet kan bruges på hverdage i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 15:30. I ferieperioder kan der være begrænset mulighed for at bruge klippekortet.

Har du svært ved at beslutte hvordan du bedst bruger klippekortet, vil din kontaktperson tage en snak med dig om dine ønsker og muligheder, så du får størst mulig gavn af klippekortet.

Hvis du ikke selv kan tage stilling til eller give udtryk for, hvordan klippekortet skal bruges, vil din kontaktperson sammen med dine eventuelle pårørende beslutte, hvordan klippekortet skal bruges på en måde som kommer dig til gode.

Koster det noget at bruge klippekortet?

Pil ned ikon

Klippekortet er uden egenbetaling, men du skal selv betale eventuelle udgifter til transport, forplejning, for eksempel en kop kaffe, eller entre for både dig selv og din hjælper. Hvis en værge eller en pårørende administrerer din økonomi, vil kontaktpersonen sørge for, at de er indforståede med eventuelle udgifter, der vil være forbundet med klippekortsordningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har behov for to hjælpere?

Pil ned ikon

Du kan godt bruge klippekortsordningen selvom du har brug for to hjælpere til en aktivitet, du bruger blot to klip pr. halve time.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at bruge klippekortet?

Pil ned ikon

Hvis du ikke ønsker at bruge klippekortet, skal du give din kontaktperson besked, så en anden kan få gavn af klippekortet.