Varde som erhvervskommune

Varde Kommune giver gerne en hånd med, når du vil etablere egen virksomhed i kommunen eller når du har planer om en udvidelse af din virksomhed.

Varde Kommune har et rigt og varieret erhvervsliv og en høj beskæftigelsesgrad. Det private erhvervsliv fylder relativt meget i Varde Kommune. Næsten 70 procent af arbejdspladserne i kommunen findes i de private virksomheder. Vardes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger især inden for møbelproduktion, turisme, landbrug og fødevareproduktion.

I Varde Kommune arbejder vi for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet og enhver henvendelse om iværksætteri, placering af virksomhed og virksomhedsudvidelse er en glæde, der betyder vækst og udvikling i hele kommunen. Derfor ser vi frem til at høre fra dig, så vi sammen kan finde den rigtige løsning for dig og din virksomhed.  

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken er en af de tolv visionspolitikker for Varde Kommune og den skal skabe rammerne for vækst og udvikling hos det private erhvervsliv og dermed fundamentet for en fortsat god levestandard og fastholdelse af de offentlige velfærdsservices i Varde Kommune.

Politikken indeholder en overordnet vision for erhvervs- og beskæftigelsesområdet og udpeger indsatsområder med selvstændige målsætninger.

Se Varde Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Turisme

Pil ned ikon

Varde Kommune har cirka 3,7 millioner kommercielle overnatninger årligt og er dermed landets største kystferiekommune (tal fra 2015). Feriehuse er den vigtigste overnatningsform efterfulgt af camping. De tyske gæster udgør hovedparten af turisterne i Varde kommune – efterfulgt af danske, norske og svenske.

Garnisoner

Pil ned ikon

Varde Kommune er en stærk kommune med Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne, Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne med Danmarks største skyde- og øvelsesterræn samt Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Landbrug

Pil ned ikon

Landbruget er et topprofessionelt erhverv, der bidrager væsentligt til kommunens økonomi og skaber mange lokale arbejdspladser. I Varde Kommune er der en erhvervsspecialisering indenfor fødevareproduktion hele vejen fra jord til bord, med særlig stor specialisering indenfor primær produktion.

Møbelproduktion

Pil ned ikon

I Varde Kommune er der en stor andel af virksomheder indenfor møbelindustri og –produktion. Virksomheder som HTH-køkkener og Bo Concept i Ølgod og Kvist Industries i Årre er gode eksempler på virksomheder indenfor møbelbranchen i Varde Kommune.