Landzonetilladelse til bibeholdelse af 94 m² stald til heste og ridebane uden belysning på 800 m².

Landzonetilladelse

Beliggenhedsplan