Dagsordener, referater og mødeplan

Se kommende møder, seneste referater eller find tidligere referater.

Mødeplan

Varde Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned.

Byrådsmøderne finder sted i Mødesalen på Rådhuset, Bytoften 2, Varde og holdes oftest den første tirsdag i måneden. Møderne begynder kl. 18.00, og alle er velkomne til at overvære den åbne del af møderne. Som udgangspunkt indledes møderne med spørgetid.

Byrådsmøderne afholdes på følgende dage i 2023:

 • Tirsdag den 10. januar
 • Tirsdag den 7. februar
 • Tirsdag den 7. marts
 • Tirsdag den 11. april
 • Tirsdag den 2. maj
 • Tirsdag den 6. juni
 • Tirsdag den 27. juni
 • Tirsdag den 4. september (1. behandling af budget derfor ingen spørgetid)
 • Tirsdag den 3. oktober
 • Mandag den 7. november
 • Tirsdag den 5. december

Alle Byrådsmøder live streames og du kan også se møderne via KommuneTV.


Dagsordener ligger til gennemsyn 3 dage før mødet på Borgercenteret, på Biblioteket i Varde og i Bogbussen hvor referatet også vil kunne findes efter mødet.
I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Her får du vist en samlet mødeplan for 2023 for Byrådet og de politiske udvalg.

Dagsordener og referater

Her finder du alle dagsordner og referater fra 2018 og frem

Her finder du alle referater fra 2013 til 2018

 

PGA tekniske problemer er dagsordenen til byrådsmødet den 7. februar 2023 tilgængelig herunder sammen med bilagene:

Samlet åben dagsorden

Samlede åbne bilag

 

Fra perioden 18. november til 2. december lægges referater fra politiske møder herunder grundet skiftet til nyt IT-system:
(Bilag til disse referater kan rekvireres ved at skrive til sekretariatet@varde.dk)

Referat fra møde i Byrådet den 6. december 2022

Referat fra møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. november 2022

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Læring den 22. november 2022

Ønsker du dagsordener eller referater fra et møde, der ikke indgår i oversigten, så kontakt os.