Dagsordener, referater og mødeplan

Se kommende møder, seneste referater eller find tidligere referater.

 

Mødeplan

Varde Byråd holder som udgangspunkt møde én gang om måneden, undtagen i juli måned.

Byrådsmøderne finder sted i Mødesalen på Rådhuset, Bytoften 2, Varde og holdes oftest den første tirsdag i måneden. Møderne begynder kl. 18.00, og alle er velkomne til at overvære den åbne del af møderne. Som udgangspunkt indledes møderne med spørgetid.

Byrådsmøderne afholdes på følgende dage i 2022:

 • Tirsdag den 11. januar
 • Tirsdag den 1. februar
 • Tirsdag den 1. marts
 • Tirsdag den 5. april
 • Tirsdag den 3. maj
 • Tirsdag den 31. maj
 • Tirsdag den 21. juni
 • Tirsdag den 6. september (1. behandling af budget derfor ingen spørgetid)
 • Tirsdag den 4. oktober
 • Tirsdag den 1. november
 • Tirsdag den 6. december

Du kan også se møderne via KommuneTV.
Dagsordener ligger til gennemsyn 3 dage før mødet på Borgercenteret, på Biblioteket i Varde og i Bogbussen hvor referatet også vil kunne findes efter mødet.
I mødekalenderen kan du se, hvornår byrådet og udvalgene under byrådet holder møde.

Her får du vist en samlet mødeplan for 2022 for Byrådet og de politiske udvalg.

Dagsordener og referater

Her finder du alle dagsordner og referater fra 2018 og frem

Her finder du alle referater fra 2013 til 2018

Ønsker du dagsordener eller referater fra et møde, der ikke indgår i oversigten, så kontakt os.