Valg

Uanset om du tidligere har stemt i Varde Kommune eller ej, kan du have mange spørgsmål om valg og afstemninger.

Hvis du er interesseret i mere specifik information om folketings-, kommunal- og regionsvalg, se menuen til højre (i bunden på mobil).

 

Afstemningssteder

Pil ned ikon

 

Afstemningssteder

I Varde Kommune er der nedennævnte 23 afstemningssteder, de har åben fra kl. 8.00 -20.00 (EU-valg kl. 9.00-20.00) på valgdagen:

 Sted  Adresse
Varde Sportium, Lerpøtvej 55, Varde
Sig Birgittegården, Falkevej 4a, Sig, Varde
Billum Billum Kro, Vesterhavsvej 25, Billum
Tinghøj Tinghøj Forsamlingshus, Stilbjergvej 57,
Tinghøj, Varde
Alslev Alslev Forsamlingshus, Bredgade 34,
Alslev, Varde
Horne Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, Varde
Janderup Eventyrgården, Vesterled 52, Janderup
Lunde Lunde Forsamlingshus, Skolegade 51,
Lunde, Nr. Nebel
Nørre Nebel Form & Fritid Nørre Nebel,
Klintingvej 21, Nr. Nebel
Henne Rest. Stausø, Klintingvej 204, Stausø, Henne
Outrup Hotel Outrup, Jernbanegade 2, Outrup
Oksbøl Rådhussalen, Kirkegade 5, Oksbøl
Blåvand Blåvand Borgerhus, Blåvandvej 30 A, Blåvand.
Årre Årre Kro, Skolegade 13, Årre
Agerbæk Agerbæk Hotel, Storegade 7, Agerbæk
Fåborg Fåborg Kro, Krosvinget 1, Fåborg, Årre
Næsbjerg Næsbjerg skole (hallen), indgang fra Hovedgade 55, Næsbjerg, Varde
Starup Starup Multihus, Smedebakken 16,
Starup, Grindsted
Nordenskov Nordenskov Skole, Sønderskovvej 107,
Nordenskov, Varde (NUIF’s klublokale)
Ølgod Kulturhuset, Vestergade 5, 6870 Ølgod
Tistrup Hodde-Tistrup Hallen, Lærkevej 23, Tistrup
Ansager Skovlund/Ansager Hallen, Lærkevej 16, Ansager
Skovlund Skovlund Kulturhus, Skovbakken 2B,
Skovlund, Ansager

Hjælpemidler på afstemningssteder

Pil ned ikon
På alle kommunens afstemningssteder og brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i ét af stemmerummene:
 • Sort pen, der gør afkrydsningen tydeligere
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
 • LED-lampe, som giver en bedre belysning.
Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på brevstemmestedet på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde, samt på afstemningsstedet Sportium, Lerpøtvej 55, Varde:
 • Hæve-/sænkebord, der kan skråtstilles og reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
 • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

Såfremt  man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Sportium Varde, men har et handicap eller manglende førlighed der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstedet i Varde, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted senest kl. 12 fredag den 31. maj 2024. Ansøgningen skal sendes til Borgerservice.

Afstemningssted - ændring p.g.a. handicap og førlighed

Pil ned ikon

Ansøgningsskema til ændring af afstemningssted

Afstemningsstedet kan ændres p.g.a. vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for – efter ansøgning til bopælskommunen – at blive overført til et andet afstemningssted i kommunen end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice, Frisvadvej 35, Varde, tlf. 79946800, eller ovenstående link til dokumentet kan benyttes. Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice senest kl. 10 mandag den 3. juni 2024.

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen.

Brevstemmeafgivning

Pil ned ikon

Brevstem på Borgercenter Varde

Den 9. juni 2024 er der valg til Europa-Parlamentet, men du kan brevstemme allerede nu og frem til den 6. juni 2024.

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet ved at afgive brevstemme på kommunens folkeregister/Borgerservice fra mandag den 29. april 2024 kl. 09.00 og indtil torsdag den 6. juni 2024 kl. 16.45.

Der vil være følgende hjælpemidler til rådighed – lup, specielt skriveredskab, hæve-sænkebord og CCTV.

I Varde Kommune kan du brevstemme ved at møde personligt op i Borgerservice på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde indenfor den almindelige åbningstid, som er:

 • mandag kl. 9.00 – 18.30
 • tirsdag kl. 9.00 – 15.00
 • onsdag kl. 9.00 – 15.00
 • torsdag kl. 9.00 – 16.45

Derudover er der ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

 • lørdag den 25. maj, lørdag den 1. juni og onsdag den 5. juni kl. 08.00 – 10.00.

Brevstem på de decentrale borgerservicebetjeninger (gælder ikke onsdag den 5. juni pga. Grundlovsdag):

 • Nørre Nebel Skole, Sønder Allé 18, Nørre Nebel – Onsdage kl. 10.30 – 11.30
 • Ølgod Kulturhus, Vestergade 5, Ølgod – Onsdage kl. 09.00 – 12.00
 • Agerbæk Skole, Debelvej 23, Agerbæk– Onsdage kl. 13.00 – 14.30
 • Blåvandshuk Skole, Skolevænget 12, Oksbøl – Onsdage kl. 08.30 – 09.30

 

Brevstem ved Trivselshuset

Isbjerg Møllevej 28B, Varde – Onsdag den 22. maj 2024 – Kl. 12.00-14.00

 

Brevstem på kommunens plejecentre
Det er også muligt at brevstemme på kommunens plejecentre på følgende tidspunkter:

Plejecenter Poghøj, Vestergade 20, Oksbøl Tirsdag den 21. maj 2024 – Kl. 13.30-14.30
Helle Plejecenter, Vinkelvej 2, Tofterup, Grindsted Onsdag den 22. maj 2024 – Kl. 09.30-10.30
Plejecenter Sognelunden, Fåborgvej 151, Agerbæk Onsdag den 22. maj 2024 – Kl. 11.00-12.00
Plejecenter Lyngparken, Lyngparken 1, Varde Fredag den 24. maj 2024 – Kl. 09.30-10.30
Plejecenter Carolineparken, Carolineparken 1A, Varde Fredag den 24. maj 2024 – Kl. 11.00-12.30
Ølgod Aktivitetscenter, Gartnerpassagen 6, Ølgod Onsdag den 22. maj 2024 – Kl. 13.30-14.30
Tistrup Plejecenter, Yderikvej 40, Tistrup Fredag den 24. maj 2024 – Kl. 09.30-10.30
Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5, Ansager Fredag den 24. maj 2024 – Kl. 11.00-12.00
Plejecenter Møllegården, Møllegården 2, Outrup Mandag den 27. maj 2024 – Kl. 10.00-11.00
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Byagervej 19, Nr. Nebel Mandag den 27. maj 2024 – Kl. 13.30-14.30

HUSK at medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller lignende.

Brevstemme i eget hjem

Pil ned ikon

Ansøgningsskema vedr. brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme hjemme, medmindre de har mulighed for at brevstemme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen.

Ansøgningsskema fås hos Borgerservice, Frisvadvej 35, Varde, tlf. 79946800, eller ovenstående link til dokumentet kan benyttes. Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice senest kl. 10 onsdag den 29. maj 2024.

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives, når valget er udskrevet eller 4 uger før valgdagen.

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme.
Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere.

 

Partistøtte

Pil ned ikon

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste Kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen. Der kan søges én gang om året.

Se orientering til kandidatlister om tilskud til partistøtte efter partistøtteloven her.
Ansøgningsskema samt Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater kan findes hos Social og Indenrigsministeriet

Efter lov om partistøtte samt partiregnskabsloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Herunder er indscannede erklæringer fra partierne

A – Socialdemokratiet
2017
2018
2019
2020
2022
2023

B – Det Radikale Venstre
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

C – Det Konservative Folkeparti
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

D – Nye Borgerlige
2022
2023

F – SF – Socialistisk Folkeparti
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

I – Liberal Alliance
2017
2021

K – Kristendemokraterne
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

L – Lokallisten 2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

O – Dansk Folkeparti
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Ø – Enhedslisten
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Å – Alternativet
2017

Valgbestyrelsen

Pil ned ikon

 

Valgbestyrelsen vedr. Kommunal og Regionsrådsvalg i valgperioden 2022 – 2025:
Medlemmer Suppleanter
Mads Sørensen – Formand Søren Laulund – Næstformand
Steen Holm Iversen
Anja Karlsson
Inger Marie Kristensen
Tine Toft
Julie Gottschalk
Valgbestyrelsen vedr. Folketingsvalg, Folkeafstemning og EU-Valg i valgperioden 2022 – 2025:
Medlemmer Suppleanter                     
Mads Sørensen – formand Peter Nielsen
Søren Laulund – Næstformand Anne Catherine Hoxer
Erhardt Jull Henrik Vej Kastrupsen
Inger Marie Kristensen Heidi Bundgaard
Tine Toft Sandie Eis Ravn

 

Valgkort som vælgerbrev

Pil ned ikon

Varde Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.
Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet.

Du kan se, hvor du skal stemme på dit valgkort

På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du på valgdagen skal stemme på.
På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, bedes du henvende dig i Varde Borgerservice på telefon 7994 6800 eller mail for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation, når du skal stemme – så klares det på afstemningsstedet.

Fejl på valgkortet?

Hvis der er fejl på valgkortet, bedes du henvende dig i Varde Borgerservice på telefon 7994 6800 eller mail, for at få fejlen rettet.
Du kan også medbringe legitimation, når du skal stemme – så klares det på afstemningsstedet.

Er valgkortet blevet væk?Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal dokumentere, hvem du er med sundhedskort, kørekort, pas eller lignende. Du må regne med en vis ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra eller brevstemme. Skæringsdatoerne kan du få oplyst hos Varde Borgerservice.

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort?

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.
Du kan selvfølgelig kun stemme én gang.

Valgplakater

Pil ned ikon

Reglerne for ophængning af valgplakater er fastsat i lov om offentlige veje og private fællesveje, og er sidst ændret i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
Valgplakater som er omfattet af lovgivningen, skal være monteret på en vejrbestandig plade, må ikke være større end 0,8 m2 og skal være placeret indenfor vejarealet (dvs. kørebane, cykelsti, fortov og rabat).

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Lovændringen indebærer, at valgplakater nu tidligst må hænges op kl. 12.00 den 4. lørdag før valgdagen.
I forbindelse med et folketingsvalg, der udskrives med kortere frist end 4 lørdage før valgdagen, må der dog først ophænges valgplakater, når folketingsvalget er udskrevet. Dette vil i praksis sige fra statsministerens offentliggørelse af, at der udskrives valg til Folketinget.

Der skal ikke længere søges om tilladelse til at hænge valgplakater (max. størrelse 0,8 m2) op, men det skal ske efter visse retningslinjer, som kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Se Vejdirektoratets notat om regler for valgplakater.

Se Indenrigs og boligministeriets vejledning om valgplakater.

 

Valgresultater

Pil ned ikon

Se og gense valgresultater fra tidligere valg på www.kmdvalg.dk (åbner i nyt vindue)

Tidligere valgresultater i Varde Kommune kan ses nedenfor:

Valgresultater 2024

Europa-Parlamentsvalg, søndag den 9. juni 2024

Valgresultater 2022

Valgresultater 2021

Valgresultater 2019

Valgresultater 2017

Valgresultater 2015

Valgresultater 2014