Onsdag den 1. juni  2022 var der Folkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet

Stemmeprocenten i Varde Kommune ved Folkeafstemningen i 2022 lå på 66,14 procent.

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag:

 

Onsdag den 5. juni 2019 var der valg til Folketinget

Stemmeprocenten i Varde Kommune ved Folketingsvalget i 2019 lå på 84,1 procent.

Der vil senest være Folketingsvalg i juni 2023 igen.