Tirsdag den 1. november 2022 var der valg til Folketinget

Stemmeprocenten i Varde Kommune ved Folketingsvalget i 2022 lå på 85,04 procent.

Der vil senest være Folketingsvalg den 31. oktober 2026 igen.

Onsdag den 1. juni  2022 var der Folkeafstemning om EU Forsvarsforbeholdet

Stemmeprocenten i Varde Kommune ved Folkeafstemningen i 2022 lå på 66,14 procent.

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag:

Må jeg stemme?

Pil ned ikon

Du må stemme til Folketingsvalg, hvis du:

  • er dansk statsborger
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark
  • ikke er umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne)
Der gælder særlige regler for udvalgte gruppe, der bor i udlandet. F.eks. hvis man kun midlertidigt bor i udlandet, eller fordi man er udsendt af staten. Læs mere om Hvornår man har stemmeret / Folketinget (ft.dk)